search
Log In

Recent questions and answers

4 votes
1 answer 22 views
Adakah ujian petrographic dapat memperolehi nilai nisbah air-simen bagi sesuatu struktur konkrit?
answered 6 hours ago in Structure FirdausMohd 150 points 1 2 4
13 votes
8 answers 294 views
Bolehkah perunding dilantik sebagai Wakil Pegawai Penguasa?
answered 1 day ago in Contract Management khudri 31,520 points 39 105 229
2 votes
1 answer 7 views
Di manakah penggunaan yang sesuai bagi bahan/barangan XLPE Insulated kabel (copper) saiz 25sqmm?
answered Sep 28 in LV (Low Voltage) khudri 31,520 points 39 105 229
1 vote
1 answer 20 views
Bolehkan jabatan/agensi memilih terus pembekal sekiranya hanya satu pembekal sahaja? Dan bolehkah jabatan memilih pembekal sekiranya hanya satu pembekal sahaja yang menjawab Pelawaan Tawaran Harga?
answered Sep 26 in Technical & Contract Admin khudri 31,520 points 39 105 229
1 vote
1 answer 22 views
Apakah tindakan yang boleh diambil oleh penyelia sekiranya kakitangan tiada di pejabat tetapi ketipan kad perakam waktu cantik di waktu hadir dan balik.
answered Sep 26 in Miscellaneous khudri 31,520 points 39 105 229
2 votes
1 answer 24 views
Adakah data bilangan setiap jawatan di dalam MyKJ sentiasa dikemaskini? Setelah seseorang pegawai tersebut berpencen, berapa lama data pegawai tersebut akan di simpan di dalam MyKJ?
answered Sep 26 in Human Resource Management khudri 31,520 points 39 105 229
3 votes
1 answer 18 views
Kenapa penjawat awam dikenakan tapisan keselamatan. Siapakah perlu dikenakan tapisan keselamatan halus dan kasar?
answered Sep 21 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
2 votes
1 answer 15 views
Adakah ruang bangunan yang tidak mempunyai dinding seperti porch perlu didaftarkan?
answered Sep 20 in Assets & Facilities Management Adzizulrohim 1,530 points 1 4 13
2 votes
0 answers 7 views
Dan yang dikategorikan atau contoh sebagai jenis Perolehan Segera?
asked Sep 14 in Contract Management shdzain 20,160 points 21 43 145
4 votes
1 answer 22 views
Sejauh mana penerimaan agensi pelanggan terhadap penggunaan BIM dalam projek mereka? Soalan daripada peserta En Adam bin Ali Tn Ir @FaizS
answered Sep 8 in BIM FaizS 24,850 points 15 55 147
2 votes
1 answer 18 views
Adakah BIM boleh diaplikasikan untuk kerja-kerja penyiasatan tapak? dari segi description of soil. Soalan daripada Pn HAIRUNNISA BT AB SAMAD Tn Ir @FaizS
answered Sep 8 in BIM FaizS 24,850 points 15 55 147
1 vote
0 answers 14 views
Pada keadaan manakah GFRP rebar (glass fibre reinforced polymer) boleh digunakan untuk menggantikan steel rebar memandangkan harga besi yang mahal pada ketika ini dan memberi kesan ketara ke atas kos projek? Jika dinilai dari segi tensile strength, nilai tensile strength GFRP adalah jauh lebih tinggi dari steel rebar.
asked Sep 8 in Structure Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
11 votes
1 answer 59 views
Rasionalisasi perlantikan Pegawai Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (SHO) dan Pegawai Alam Sekitar bagi ditempatkan di semua JKR Negeri dan perlantikan mengikut kepakaran dalam bidang tersebut. Adakah JKR tidak perlu mempunyai bahagian seperti HODT Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar di setiap JKR Negeri?
answered Sep 4 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
1 vote
0 answers 12 views
Saya bercadang untuk memohon pinjaman kereta terpakai. Adakah saya layak memohon pinjaman kereta tersebut? Apakah syarat-syaratnya?
asked Sep 3 in Miscellaneous shdzain 20,160 points 21 43 145
6 votes
2 answers 31 views
"Soft skills are abilities that relate to how you work and how you interact with other people. Popular soft skills include communication, teamwork and other interpersonal skill. Employers look for soft skills in candidates because these skills are hard to teach and are ... , which are technical and job-specific." (Sumber: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/soft-skills)
answered Sep 3 in Human Resource Management shdzain 20,160 points 21 43 145
1 vote
1 answer 18 views
Bolehkan seseorang pegawai awam yang pernah dikenakan tindakan tatatertib diberi Anugerah Khidmat Cemerlang? Berapakah tempoh atau habis "edah" bagi setiap hukuman yang dikenakan?
answered Sep 3 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
14 votes
2 answers 35 views
Apakah kepentingan SPAN bagi JKR? Adakah ia memberi impak yang besar kepada sesebuah Organisasi Jabatan?
answered Sep 2 in Human Resource Management shdzain 20,160 points 21 43 145
1 vote
0 answers 5 views
Sebagaimana diketahui, EKSA menjadi amalan setiap Jabatan. Apakah syarat-syarat untuk memperolehi pensijilan EKSA. Jawatankuasa manakah yang memainkan peranan dalam memastikan pensijilan ini dicapai?
asked Sep 2 in Human Resource Management shdzain 20,160 points 21 43 145
5 votes
2 answers 106 views
Adakah penggunaan batu bata simen dibolehkan untuk dinding brickwall longkang (surface water drainage) ?
answered Sep 1 in Structure Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
2 votes
0 answers 13 views
Berapakah percentage kos elemen 'Safety & Health' di ambilkira dalam sesuatu projek bangunan? Adakah ianya termasuk dalam 5% daripada kos projek bagi item Preliminaries? Adakah kos 5% ini mencukupi dan telah mengambilkira kadar bayaran gaji SHO dan SSS merujuk kepada Panduan ... Manusia pada tahun 2020 dimana gaji permulaan SSS adalah RM 3,500/sebulan dan gaji permulaan SHO adalah RM 5,000/sebulan
asked Aug 29 in Project Management Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
6 votes
2 answers 47 views
Apakah cara dan penyelesaian yang membolehkan Subkontraktor kecil ini dapat 'survive'? Ini kerana kesan dari Impak Pandemik Covid19, subkontraktor kecil ini terpaksa menarik diri dari pelaksanaan kerja yang sedang berjalan.
answered Aug 25 in Contract Management Nard 2,710 points 2 7 24
4 votes
2 answers 33 views
Bagi projek in-house JKR, makmal VE (value engineering) akan dilaksanakan apabila rekabentuk terperinci telah siap sebelum projek tersebut ditender. Tujuannya adalah untuk memuktamadkan kos projek (PDA) berdasarkan kepada kuantiti bahan dan lukisan rekabentuk. Namun bagi ... proses VE lab di lakukan bagi projek reka dan bina kerana tiada sebarang lukisan rekabentuk ketika fasa perancangan projek?
answered Aug 25 in Value Management Rohanis 4,200 points 1 3 10
31 votes
1 answer 76 views
Berapa kerapkah golongan yang telah dikenalpasti sebagai Subject Matter Expert (SME) itu mengadakan perjumpaan demi mengusulkan dan membincangkan sesuatu isu berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing?
answered Aug 21 in Stakeholders Management Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
6 votes
0 answers 27 views
Tujuan pendaftaran aset tak alih tersebut adalah disebabkan terdapat beberapa komponen yang telah dibayar melalui inden kerja kontrak tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilupuskan. Pelupusan perlu dilaksanakan "segera" kerana komponen tersebut mengganggu kerja pembinaan yang telah ditender semula melalui kontrak yang baru.
asked Aug 17 in Fixed Asset (Tak Alih) rohaili 270 points 1 2 7
7 votes
1 answer 85 views
Bagaimana ibu pejabat JKR memantau pegawai kader yang mempunyai kompetensi dan apa perancangan strategi kompetensi kepada yang mereka?
answered Aug 17 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
6 votes
1 answer 28 views
Hebahan Portal JCop dan JPedia di buat melalui program Guest Lecture di setiap Cawangan/JKR
answered Aug 17 in Human Resource Management Nurfitri Zain 8,880 points 5 24 80
6 votes
1 answer 27 views
Assalamualaikum wbt. & Selamat Pagi. Mohon pencerahan berhubung persoalan saya seperti berikut: Bagaimana kaedah yang betul bagi kerja tambakan tanah sekiranya bahan tambakan adalah pasir? Adakah boleh dibuat secara pukal (daripada OGL sehingga aras surcaj) atau perlu dibuat secara berperingkat bagi setiap 300 mm + kerja pemadatan + ujian FDT (daripada OGL sehingga aras surcaj)?
answered Aug 16 in Geotechnical Bcheng 300 points 1 1 5
5 votes
1 answer 49 views
Apakah fungsi “reactor” dalam rekabentuk power factor correction dan apa akan berlaku sekiranya “reactor” tidak dipasang?
answered Aug 15 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 13,510 points 11 29 106
5 votes
1 answer 40 views
Bagaimanakah kaedah untuk menentukan bilangan maximum outgoing (way) daripada MSB yang dibenarkan dan apakah rule of thumb atau best pratice yang diamalkan di CKE?
answered Aug 15 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 13,510 points 11 29 106
9 votes
1 answer 34 views
Apakah peranan penyokong kabel dalam pemasangan elektrik?
answered Aug 15 in Electrical hamzah.ismail 13,510 points 11 29 106
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...