search
Log In

Recent questions and answers

1 vote
0 answers 4 views
Bagi projek reka dan bina, bolehkah pihak kontraktor menukar jenama peralatan yang ingin dipasang di tapak dan berbeza dengan katalog yang dilampirkan pada dokumen kontrak? Tapi masih lagi mematuhi need statements, spesifikasi dan fit for purpose.
asked 1 day ago in Contract Management fikrirahim 280 points 2 2 6
1 vote
0 answers 3 views
Penamatan kontrak projek Reka & Bina, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak JKR sekiranya perunding tidak mengeluarkan letter of release.
asked 1 day ago in Contract Management shdzain 12,640 points 20 39 96
1 vote
0 answers 3 views
Sebagai contoh, kerosakan panel board sistem penghawa dingin akibat serangga atau tangki air yang pecah ditimpa pokok tumbang. Kerosakan-kerosakan seperti ini melibatkan kos yang tinggi dan bukan berpunca daripada kesilapan pemasangan pihak kontraktor.
asked 1 day ago in Mechanical fikrirahim 280 points 2 2 6
11 votes
5 answers 789 views
Rekabentuk sesuatu projek seperti projek Jalan di JKR begitu banyak yang kurang memuaskan. Banyak aduan dan keluhan daripada rakyat selepas projek disiapkan. Kenapa JKR tidak mengemukakan kaji selidik kepada masyarakat setempat atau pengguna? Sebagai Contoh: Kubur terpaksa dialihkan untuk pembangunan jalan raya..
answered 1 day ago in Assets & Facilities Management farizs 5,760 points 13 29 77
2 votes
1 answer 13 views
Adakah kelulusan UR 20A diperlukan sebelum projek ditender? Sekiranya tanpa kelulusan KM dan projek ditender, apakah implikasinya?
answered 1 day ago in Contract Management SKhadijah 10,670 points 9 31 74
2 votes
1 answer 15 views
Bilakah masa yang sepatutnya Mesyuarat Pra-Pembinaan dijalankan? Siapakah yang sepatutnya mempengerusikan mesyuarat tersebut? Apakah isu-isu dan agenda penting yang perlu dijadikan sebagai tajuk perbincangan dalam mesyuarat?
answered 1 day ago in Contract Administration shahairulsairi 4,510 points 3 14 30
2 votes
0 answers 8 views
Dalam keadaan bagaimanakah pula kontraktor dibenarkan untuk mengesyorkan kepada kerajaan supaya mengambil milik dan menduduki satu atau beberapa bahagian kerja tersebut?
asked 6 days ago in Contract Management zainalma 11,180 points 15 36 72
3 votes
1 answer 15 views
Adakah Lukisan Siap Bina bagi Projek yang menggunakan PAP perlu ditandatangani oleh Jurutera Profesional pihak kontraktor...? Terima Kasih.
answered 6 days ago in Project Management TanCK 48,260 points 106 193 346
1 vote
0 answers 9 views
Adakah Pegawai Keselamatan diperlukan untuk kerja sebutharga? Tetapi untuk projek sebutharga, tiada item provisional untuk pegawai keselamatan. Perlukah untuk memasukkan 1 item untuk perlantikan pegawi yang menyelia keselamatan untuk sebutharga? Jika ada klausa-klausa atau arahan atau punca kuasa yang terlibat, bilangan pekerja yang ada yang patut lantik SSS?
asked Sep 14 in Human Resource Management farah syazana 210 points 1 1 2
1 vote
0 answers 8 views
Bagi projek yang bernilai RM 20 juta ke atas perlu kepada SHO dan SSS. SHO adalah sepenuh masa di tapak bina manakala SSS adalah diperlukan minimum 15 jam seminggu. Apakah tugas sebenar yang membezakan SHO dan SSS?
asked Sep 14 in Human Resource Management nudra 130 points 1
3 votes
0 answers 14 views
Pihak HODT mengemukakan drwg2 PAP utk tujuan tender dokumen tawaran dan dipersetujui oleh HOPT..seterusnya diberikan drwg2 PAP itu kpd pihak SO sbg dok.kontrak..biasanya kesilapan details pd drwg diketahui d peringkat SO,adakah pihak HODT,HOPT tidak menyemak dahulu drwg2 PAP tsbt sblm bersetuju utk dimasukkan dalam dokumen tawaran tender?
asked Sep 14 in Building hyshukri 150 points 1 1 3
3 votes
0 answers 12 views
Di dalam surat perlantikan PTB, arahan-arahan tugas PTB adalah tidak jelas bagi saya. Mohon pihak atasan mengemukakan tugasan sebenar PTB. Adakah tugas PTB berbeza jika projek itu adalah projek konvesional (dalaman), konvesional (perunding) dan reka & bina?
asked Sep 14 in Civil niksuharliza 150 points 1 1 3
3 votes
0 answers 7 views
Wajarkah tempoh warranty untuk pemasangan bridge expansion joint diambil pukal selama 2 tahun sahaja sebagaimana yang tertera dalam Standard Specification For Road Works, walhal setiap jenis joint itu adalah berbeda dari sudut kaedah pemasangan, penggunaan bahan, ketahanlasakan dan kadar harga?
asked Sep 10 in Structure TanCK 48,260 points 106 193 346
1 vote
1 answer 15 views
Berapa bilangan kekerapan semakan ke atas SENARAI SEMAK PENILAIAN PEMATUHAN PERUNDANGAN KEPADA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKR.PK(O).04C-01) perlu dilaksanakan oleh PDT?
answered Sep 10 in Technical & Contract Admin fareidisa 2,550 points 3 21 43
7 votes
1 answer 32 views
Cara terbaik kawalan suhu premix waktu malam, nilai suhu yang dibenarkan atas lori, semasa lay dan roll. Adakah sama nilai suhu dengan pelaksanaan kerja waktu siang?
answered Sep 10 in Pavement fareidisa 2,550 points 3 21 43
1 vote
0 answers 12 views
Berapakah anggaran nilai beban superstruktur dalam unit per meter square per floor bagi sesebuah bangunan untuk dirujuk sebagai rule of thumb? Adakah nilai 20kN/m2/floor munasabah?
asked Sep 8 in Structure fareast_xt 130 points 1 2 3
5 votes
1 answer 36 views
Lukisan terukur adalah lukisan mengikut skala yang dihasilkan melalui kaedah pengukuran terhadap bangunan sedia ada. Bagi membolehkan kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan dengan lebih terancang dan berkesan, maklumat pada lukisan terukur adalah diperlukan ... untuk menjalankan kerja-kerja penyenggaraan yang melibatkan penghasilan lukisan terukur terlebih dahulu? Mohon pandangan tuan puan.
answered Sep 8 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 48,260 points 106 193 346
5 votes
1 answer 33 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
answered Sep 7 in Cost Management hishamb 2,860 points 6 12 29
18 votes
1 answer 31 views
Secara global, negara maju telah membuat kajian dan pembangunan bangunan Hijau untuk mengurangkan pembebasan CO2, pelbagai pengiktirafan telah diberikan seperti Low Energy Office, Green Energy Office, Nearly Zero Engergy Building, Zero Energy Building dan lain- ... negara maju semasa peringkat rekabentuk dan pembinaan?Adakah elemen-elemen green sehingga tahap NZEB telah diambilkira semasa awal?
answered Sep 7 in Green Monaliza 2,740 points 3 8 18
2 votes
1 answer 33 views
Apakah yang perlu diambil tindakan aliran kerja dalam SKALA setelah laporan penilaian GN2 berwarna kuning?
answered Aug 28 in Scope Management shdzain 12,640 points 20 39 96
4 votes
0 answers 35 views
Sekiranya terdapat peningkatan kos dalam reka bentuk, bagaimana JKR hendak "Design to Cost"?
asked Aug 12 in Contract Administration Ar Rinna 480 points 4 8
4 votes
0 answers 20 views
Kenapa bayaran kepada perunding lewat dan mengambil masa yang lama dari peringkat pengesahan CSA kepada peringkat menandatangani MOA?
asked Aug 12 in Contract Administration Ar Rinna 480 points 4 8
6 votes
0 answers 20 views
Adakah "Room Data Interaction" (RDI) perlu untuk semua projek di JKR dan apakah kriteria jika RDI diguna pakai untuk projek JKR ?
asked Aug 12 in Civil Ar Rinna 480 points 4 8
7 votes
1 answer 46 views
Bagaimana sistem ini dibangunkan? Apakah kandungan (content) dlm Sistem HRMIS? Sejauh mana pekerja JKR mengguna pakai sistem tersebut?
answered Aug 6 in Human Resource Management NizamSani 2,230 points 5 14 23
8 votes
0 answers 23 views
Berapakah standard ketebalan garisan jalan dan berapakah kelajuan mesin pengecat jalan untuk mencapai ketebalan garisan tersebut?
asked Aug 6 in Pavement Syamil95 330 points 1 2 4
9 votes
0 answers 38 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
asked Aug 6 in Architecture Lilysuzane 210 points 1 3
7 votes
2 answers 37 views
Seringkali terdapat pokok-pokok ditanam di kawasan perumahan sehingga ada yang mencapai ketinggian sehingga 18 hingga 20 kaki dan ukur lilit sehingga 50 hingga 60 inci sehingga menimbulkan perasaan khuatir jika pokok tersebut tumbang. apakah garis panduan yang perlu dirujuk untuk menyatakan bahawa pokok tersebut sepatutnya ditebang/dipotong.
answered Aug 5 in Green azlinaaz 340 points 1 3 7
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...