search
Log In
10 votes
161 views
Bagaimanakah peranan SKALA membantu mempercepatkan penyiapan projek & elak projek sakit ?
in Project Management 1,710 points 5 15 26

4 Answers

4 votes
SKALA adalah salah satu tools dlm Project Management. Diringkaskan, SKALA Akan lebih berkesan sekiranya data yang dimasukkan adalah data yang berintegriti. Sebagai contoh, RKK (rancangan kewangan kontrak) adalah unjuran yang sama seperti di dalam CPM yang diluluskan S.O bukannya modified unjuran. Maka projek yang bermasalah akan dapat dikesan lebih awal untuk Project Health Check Team memainkan peranan mereka. Audit Integriti SKALA perlu diperluaskan dan diperhebatkan oleh Pentadbir SKALA/Prokom.
9,580 points 25 58 109
4 votes
Pada pandangan saya, SKALA hanyalah satu tool yang perlu dioperasikan oleh MANUSIA, maksudnya setiap orang yang terlibat dengan SKALA perlu komited dalam MENGEMASKINI STATUS sekiranya tidak, akan timbul masalah TIADA TINDAKAN. Mungkin SiSTEM AUTOMASI PEJABAT boleh menbantu dalam masalah ini kerana ianya kurang melibatkan TANGAN MANUSIA tetapi lebih kepada COMPUTERISED SYSTEM yang akan AUTO-GENERATE surat-surat amaran, peringatan, etc. yang tidak memerlukan tandatangan sepertimana yang banyak digunapakai oleh bank-bank. sekian
930 points 5 11 16
2 votes

SKALA sebagaimana namanya sendiri telah memberikan erti secara terus iaitu sistem kawal dan lapor kepada semua kakitangan dan pihak atasan mengenai status projek-projek di bawah kawalan JKR. Melalui sistem SKALA kita gunakan ia sebagai alat atau tool untuk mengawal dan melapor semua projek yang berada di bawah kawalan kita secara terus atau online

 

Apa yang menjadi cabaran kita ialah ada sebahagian kakitangan kita yang telah bekerja bersungguh-sungguh sehingga tidak sempat untuk mengemaskini akan kemajuan projek terkini dengan memasukkan kepada catatan sebab-sebab kelewatan projek atau bayaran lewat, serta memasukkan bayaran terkini dalam SKALA terutama bagi projek yang dikendalikan oleh pihak lain. Dengan itu, SKALA telah memberikan status yang agak terlewat jadual, walaupun pada hakikatnya projek tidaklah lewat. Yang penting sekali dimasukkan ke dalam kolum catatan ialah peratus kemajuan sebenar di tapak atau status kemajuan fizikal terkini dalam catatan SKALA kerana ia adalah perkara yang semua pihak terutama sekali pihak atasan mahu melihat kerana sistem SKALA ini hanya bergantung kepada bayaran kemajuan (interim payment) bagi menunjukkan kemajuan prestasinya.

 

Setelah SKALA mengklaskan projek kepada projek lewat dan projek sakit, maka pihak pasukan projek dan kontraktor akan menjadi fokus atau tumpuan utama semua pihak untuk berusaha bersungguh-sungguh supaya keluar dari fokus radar ini. Sekiranya tidak dapat keluar maka pasukan projek perlu bersedia dengan segala laporan bagi menjawab pelbagai soalan dari banyak pihak termasuk pihak atasan dan juga teguran pihak pelanggan sendiri.

42,830 points 28 107 208
2 votes
SKALA hanyalah satu alat untuk memantau dan melapor projek. Jika data yang dimasukkan tidak berintegriti dan hanya bertujuan untuk menutup kelemahan kepada projek tersebut, SKALA akan jauh dari membantu dalam penyiapan projek.

Data yang dimasukkan semestinya apa yang sebenarnya berlaku di tapakbina, baru lah pemantauan dan pelaporan yang dihasilkan berintegriti.

Selagi pengguna SKALA hanya memasukkan data untuk menunjukkan yang projek tidak bermasalah, sebenarnya disitulah bermulanya  masalah projek tersebut.
290 points 6
...