search
Log In
13 votes
48 views
in Assets & Facilities Management 2,950 points 4 11 22

2 Answers

4 votes
 
Best answer
Punca projek lewat diserahkan boleh disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul di salah satu atau kesemua fasa pewujudan aset iaitu perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan. Buat masa ini, pihak senggara tidak terlibat secara direct dengan salah satu atau setiap fasa pewujudan aset. Walaubagaimanapun, apabila pengurusan aset menyeluruh telah dipraktikkan oleh jabatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi akan ada kemungkinan penglibatan yang lebih besar daripada pihak senggara didalam projek pembangunan.
4,480 points 5 23 35
selected by
4 votes
Terlalu banyak faktor yang boleh mempengaruhi tarikh siap projek, antara lain keupayaan pengurusan, teknikal dan kewangan pihak kontraktor juga pada pihak JKR. Ada juga atas sebab perubahan skop hasil daripada pemintaan pelanggan, keadaan tapak dan sebagainya.
2,930 points 5 11 19
...