search
Log In
11 votes
104 views
in Assets & Facilities Management 2,590 points 8 13 26

2 Answers

4 votes
Seminar dan taklimat yang berkaitan kepada setiap lapisan agensi (kementerian/jabatan /agensi) hingga ke akar umbi.
4,440 points 6 12 29
4 votes
  1. wujud "kumpulan juara pengurusan aset"  sebagai tenaga penggerak dan pembimbing
  2. sediakan maklumat-maklumat mudah dicapai, difahami dan diamalkan oleh semua kakitangan awam
  3. kempen dan promosi secara meluas dan berterusan

 

6,610 points 22 55 80
...