search
Log In
13 votes
38 views
in Assets & Facilities Management 3,050 points 21 27 34

1 Answer

2 votes
Semua permintaan untuk pemeriksaan dan Penilaian Keadaan Bangunan mesti disalurkan kepada Pengarah BSFB. Bergantung kepada kompleksiti aset dan kekangan sumber seperti staf dan kewangan, ianya boleh dikendalikan oleh pasukan di Ibu Pejabat atau "source-out" atau dilaksanakan oleh pasukan di negeri (BSPN). Ini adalah sepertimana terkandung dalam SPK-Senggara (SPB)
2,650 points 1 5 16
...