search
Log In
14 votes
82 views
Kerja gantian hendaklah dapat dikenalpasti di dalam skop kerja asal. Bagaimana sekiranya kerja yang dibuat contohnya rumah pengawal tiada dalam skop kerja asal? Adakah perubahan kerja?
in Contract Administration 370 points 2 3 5

2 Answers

2 votes
Perubahan kerja akan berlaku. Oleh itu pegawai perlu menyediakan anggaran nilai kerja baru dan menentukan adakah peruntukan mencukupi atau perlu mohon peruntukan tambahan. Laporan justifikasi juga perlu disediakan.
33,880 points 16 57 148
1 vote
Kerja-kerja yang tiada dalam skop kerja asal tidak boleh dianggap sebagai perubahan kerja. Kelulusan hendaklah diperolehi daripada EPU bagi skop tambahan dan peruntukan dan hendaklah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan bagi penentuan kaedah perolehan. Sekiranya Perjanjian Tambahan perlu disediakan, rujukan hendaklah dibuat kepada PUU KKR.
550 points 2 6
...