search
Log In
33 votes
207 views
Secara amnya, pelaporan kemajuan projek yang dikemukakan kepada Kementerian pelanggan adalah berdasarkan kepada SKALA JKR. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa peratusan kemajuan yang dipaparkan dalam sistem SKALA ini adalah berdasarkan kemajuan bayaran interim sama ada ianya awal jadual, lewat jadual ataupun mengikut jadual.

Terdapat juga situasi di mana peratusan kemajuan di dalam SKALA memaparkan Lewat Jadual sedangkan situasi sebenar di tapak menunjukkan kemajuan. Pohon kerjasama semua untuk sama-sama membincangkan isu ini.
in Quality Management 670 points 4 9 13

6 Answers

6 votes
SKALA merupakan tempat pemantauan pihak atasan untuk memantauan aktiviti kerja di tapak projek. Aplikasi ini amat berguna kepada pihak HOPT, HODT dan pihak atasan untuk memantau prestasi kerja diatapak. Isu ketepatan laporan aktiviti mungkin disebabkan kekangan kakitangan utk mengupdatekan kemajuan terkini ditapak. Walaubagaimanapun, disebabkan SKALA digunakan sebagai tool utk memantauan prestasi kerja ditapak oleh semua pihak, maka SKALA perlu diambil bersama sebagai laporan sahih yang dipersetujui bersama.  Isu disini adalah attitude, kekangan staf utk mengupdatekan prestasi terkini atau kemudahan fasiliti yang kurang perlu diambil perhatian semua.
1,930 points 3 16 20
7 votes
Adakalanya kemajuan fizikal di tapak memang lebih advance dari yang di capture di dalam SKALA. Sebab SKALA capture Interim Payment. Lewat Penilaian tapak maka lewatlah Kemajuan yag dilaporkan. Maka kekerapan penilaian perlu ditambah. Mybe boleh buat 2 munggu sekali.

Selain itu, jika kemajuan fizikal semata diambil untuk dilaporkan juga ada kelemahannya. Disebabkan jika kerja yang telah dibina tetapi tidak sempurna dan PTB ada keluarkan NCR maka ia dikira kerja belum siap. Mata kasar kelihatan dh siap tapi ada kemungkinan tidak seperti di dalam lukisan atau mengikut spec yang dinyatakan di dalam kontrak.

Kontraktor kerap argue kemajuan skala tidak sepadan dengan kerja yag mereka telah buat. Tapi adakah kerja mereka telah sempurna yang membolehkan penilaian untuk interim payment dibuat. Mungkin penilaian tapak boleh dibuat tetapi tetapi setelah dinilai ianya bernilai RM 0.
9,580 points 25 58 109
7 votes
Saya tidak setuju pelaporan kemajuan projek yang dikemukakan kepada kementerian pelanggan berdasarkan SKALA JKR yang mengambil kemajuan bayaran sebagai asas peratus kemajuan. Kemajuan Bayaran dalam keadaan ideal akan mencatatkan satu bulan lewat dari kemajuan fizikal kerana setelah diakui oleh penyelia tapak dan sahkan oleh Jurutera Residen barulah tuntutan kontraktor dimajukan kepada Jurukur Bahan untuk penilaian dan pengesyoran bayaran dan akhirnya untuk tandatangan SO. Ini akan mengambil masa lebih lama hingga  lebih satu bulan jika terdapat percanggahan dalam tuntutan kontraktor dan kesilapan perkiraan dalam penilaian dan sebagainya.

Adalah terbaik jika SKALA masukkan kedua-dua kemajuan fizikal dan kemajuan kewangan dalam laporan kemajuannya untuk dipantau bersama. Untuk laporan kepada kementerian pelanggan guna kemajuan fizikal sahaja. Kewangan kewangan hanya akan menunjukkan kelemahan dalam pengurusan projek JKR kerana ini adalah administrative.

Banyak kes projek JKR ditamatkan secara tidak betul kerana berdasarkan kemajuan kewangan, sedangkan kelewatan bayaran adalah berpunca dari kelemahan pengurusan dan pentadbiran JKR. Kemajuan kewangan tidak boleh digunakan dalam menentukan projek itu ' projek sakit' kerana yang sakit itu adalah JKR bukan kontraktor. Satu lagi isu kemajuan kewangan tidak boleh gunakan untuk menentukan projek siap dan mengeluarkan CPC kerana kemajuan 100% hanya berlaku setelah bayaran terakhir dimuktamad dalam sijil akaun muktamad.

Perkara ini telah dibincang dengan TKP Sektor Bangunan. Sama-sama kita tunggu perkembangannya.
500 points 2 6
4 votes
Earned Value mungkin adalah lebih wajar sebagai kaedah pemantauan prestasi sesebuah projek oleh pihak JKR sebagai wakil pelanggan. Tidak perlu lagi sampai ada dua graf yang boleh menimbulkan kekeliruan.
2,780 points 3 16 31 1 flag
3 votes
Mungkin kerana 'client' hendak lihat sejauh mana duit yang telah dibelanjakan untuk tahun tersebut berbanding dengan unjuran perbelanjaan yang telah dirancang...?

Sekadar pandangan....
19,770 points 15 50 128
6 votes

Dengan menggunakan SKALA sebagai a single management monitoring tool, kita akan ada consistency di dalam pelaporan projek. Maklumat di dalam SKALA tidak boleh dipertikaikan kerana ia adalah berdasarkan Peniliaan Interim untuk tujuan pembayaran. Penilaian dan Pembayaran adalah tertakluk kepada Syarat Kontrak. Jika pelaporan SKALA dipertikai, adakah ini bermaksud kita menilairendahkan kemajuan kerja di tapak? Tidakkah ini bermakna kita menganaya Kontraktor? You cannot have your cake and eat it too. 

Memang benar di dalam projek kita menggunakan CPM berasaskan WBS. Tetapi setiap orang yang membuat penilaian berasaskan WBS akan berbeza keputusannya. WBS juga boleh jadi sangat detail dan boleh jadi cukup makan sahaja. Tiada standard tetap yang diikat dengan terma Kontrak untuk pelaporan WBS dan sedalam mana WBS itu sepatutnya diberikan. Berbeza dengan SKALA yang berasaskan Penilaian Interim yang merupakan sebahagian daripada Terma Kontrak dan tertakluk kepada BQ atau Schedule of Prices. Jadi pelaporan SKALA tidak boleh dipertikaikan.

Untuk menjadikan penilaian SKALA lebih tepat kepada Kemajuan Sebenar, dicadangkan penilaian dibuat lebih kerap. Saya mengesyorkan penilaian secara MINGGUAN dan bukan Bulanan seperti diamalkan. Dengan penilaian lebih kerap, kita akan lebih cepat tahu jika projek sedang mengalami bibit-bibit masaalah agar lebih cepat suntikan ubat diberikan. Jadikan PENILAIAN MINGGUAN sebagai stadard baru JKR.

1,750 points 2 11 19
0

Terima kasih Tuan atas perkongsian dan cadangan yang amat bermanfaat 

...