search
Log In
21 votes
145 views
in Project Management 1,800 points 4 10 23
0
1. Satu aspek yang mempengaruhi " panjang " atau "pendek"nya tempoh rekabentuk adalah kompleksiti/saiz/nilai projek.

2.Keduanya kebiasaannya di JKR perekabentuk samada arkitek atau jurutera perunding mengendalikan beberapa projek serentak iaitu tiada "dedicated team ".Terdapat juga keadaan di mana pasukan rekabentuk yang ada rekod kerja baik diberikan tugas yang lebih kerana kebolehan mereka untuk " deliver ".

4 Answers

10 votes
Banyak faktor boleh dikaitkan.

Maelalui pengalaman saya, tempoh panjang disebabkan perubahan brif oleh pelanggan.
34,220 points 16 58 148
8 votes
Antaranya sebab utama adalah :

1. Skop projek yang kerap berubah samada tambahan skop atau pindaan rekabentuk oleh Arkitek akibat dari permintaan pelanggan walaupun LOSP telah di freeze.

2. Keperluan PBT disaat saat akhir rekabentuk (perlu redesign)
9,540 points 25 58 109
11 votes
1. Perubahan Brif daripada Pelanggan

2. Kompetensi pegawai

3. Kurang koordinasi antara semua disiplin

4. Pegawai berpindah-randah
21,080 points 15 51 133
4 votes

Siling tidak selari dengan skop/brief

4,430 points 3 15 54
...