search
Log In
21 votes
33 views
Seringkali kita dengar isu ketidakcukupan wakil tapak bina JKR diketengahkan apabila sesuatu projek akan dilaksanakan. KPI HOPT sebagai 'program manager' adalah untuk memastikan projek dikeluarkan surat LA tanpa mengambilkira 'workload' sesebuah daerah atau negeri.  Daerah atau negeri diminta memastikan projek  perlu disiapkan dan diserahkan kepada pelanggan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang telah ditetapkan. Mengikut kajian, menempatkan wakil tapak bina merupakan salah satu faktor yang dapat menyumbang kepada kejayaan sesuatu projek. Namun begitu, tidak semua projek-projek JKR diberi keutamaan dalam menempatkan kakitangan di tapak projek.

Persoalan disini, apakah mekanisma dan dasar yang digunapakai untuk menentukan keperluan pegawai JKR untuk ditempatkan di tapak projek?
in Human Resource Management 2,580 points 14 28 44
0
Soalan yang menarik. Boleh buat case study untuk peringkat sarjana dalam menentukan mekanisme dan mencari formula yang sesuai agar dapat penyelesaian dalam bentuk struktur yang jelas.
0
Mungkin tiada mekanisma atau dasar yang digunapakai sbb sekarang ni projek RM40 juta pun diserahkan dibawah tanggungjawab JKR Daerah tanpa menempatkan pasukan projek JKR. Pada saya..ini salah satu faktur yang akan menyumbang kepada kegagalan penyiapan projek .
0
Saya rasa ia perlu diselaraskan dengan waran perjawatan yang CDPK buat dan wajar dibangkitkan dalam Mesyuarat Jurutera Daerah Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh.

Please log in or register to answer this question.

...