search
Log In
12 votes
36 views
Contohnya..bangunan baru JKR yang telah siap dibina tetapi tidak mempunyai fasiliti parkir berbumbung. Soalannya adakah jabatan berkenaan boleh membina sendiri parkir berbumbung selepas mendapat persetujuan bersama dalam mesyuarat jabatan berkenaan atau perlu mendapatkan nasihat/kelulusan pakar di JKR HQ sebelum membina parkir berbumbung di jabatan berkenaan?
in Structure 18,020 points 26 67 123
retagged by
2

Rujukan Pertama :

1PP - WP 4.1 Pengurusan Kenderaan Kerajaan

Tempat Simpanan Kenderaan 

17.1 Semua Kenderaan Kerajaan kecuali Kereta Rasmi Jawatan hendaklah disimpan di dalam kawasan pejabat yang mempunyai perlindungan berbumbung semasa tidak digunakan, kecuali sekiranya kemudahan tersebut tidak dapat disediakan. Jabatan yang mempunyai bilangan kenderaan yang besar sebolehbolehnya menyediakan depoh kenderaan.

Rujukan Kedua :

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN BAGI PERANCANGAN BANGUNAN OLEH JAWATANKUASA KECIL PIAWAIAN DAN KOS BAGI JAWATANKUASA PERANCANG PEMBANGUNAN NEGARA JABATAN PERDANA MENTERI TAHUN 2005

4.2 PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA 

a. Piawaian yang dibenarkan bagi menyediakan tempat meletak kereta adalah seperti berikut:- 

Kegunaan Bangunan (Piawaian Minimum)

(i) Pejabat Kerajaan -sebuah/100.0 m.p. dari jumlah keluasan bangunan

(a) Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi: 

 Ketua dan Timbalan Ketua - Kementerian/Jabatan/Agensi dalam Kumpulan Pengurusan dan Professional 

(b) Hanya kenderaan Kerajaan sahaja dibenarkan disediakan tempat letak kereta berbumbung selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980.  

1 Answer

1 vote

Hah.. saya baru nak mencelah rupanya telah dijawab.. walau pun terdapat klausa 

Semua pejabat Kerajaan tidak dibenarkan mengadakan tempat meletak kereta yang berbumbung kecuali bagi: 

tapi ianya boleh dilakukan jika dirasakan perlu adalah dengan kaedah sumbangan kelab/koperasi kakitangan atau sebagainya.... cuma pastikan tiada unsur yang terlindung untuk mengelakkan kesulitan dikemudian hari..

smiley

34,630 points 18 61 148
...