search
Log In
13 votes
25 views

Adakah setiap KPPKL di setiap cawangan turut mengalami masalah data dan maklumat yang tidak tepat di dalam sistem latihan CREaTE seumpama ini ?

in Helpdesk 8,600 points 10 19 44
recategorized by

1 Answer

1 vote
 
Best answer
MyLatihan CREaTE berkait raat dgn MyKJ. KPPKL perlu memastikan semua data di dlm MyKJ adalah betul. Langkah seterusnya adalah, pihak KPPKL hendaklah menyuruh setiap pegawai di dlm cawangan atau negeri di bawah seliaan tuan untuk log in MyLatihan mereka sendiri. Dengan ini barulah data MyLatihan akan update dengan betul InsyaAllah.
3,590 points 3 16 43
selected by
...