search
Log In
24 votes
76 views
Adakah terdapat perancangan untuk mewujudkan/pemasangan semula mesin ATM di Blok F, IPJKR
in Helpdesk 8,600 points 10 19 44

1 Answer

7 votes
 
Best answer
Soalan tuan telah dibangkitkan di dalam Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) dan maklum balas yang diterima adalah penggunaan dibawah kapasiti dan kurang pulangan. Tapak ATM perlu dibayar sewaan kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).
11,090 points 10 33 77
selected by
0

Terima kasih Pn @SKhadijah atas perkongsian yes

0

Terima kasih Pn @SKhadijah atas perkongsian yes

...