search
Log In
8 votes
51 views
in Project Management 1,270 points 1

1 Answer

2 votes
 
Best answer
Agak sukar untuk menyesuaikan SPP2 dengan SKALA kerana terdapat beberapa perbezaan ketara dan difahamkan sehingga kini belum dapat diselesaikan. SPP2 direkabentuk berasaskan projek bukan kontrak dari peringkat awal perancangan sehingga selepas projek siap dengan bayaran muktamad diselesaikan. Manakala SKALA bermula dengan penerimaan surat kuasa laksana dari pelanggan dengan mengangap bahawa perkara brif, skop dan siling peruntukan telah diselesaikan sehingga kepada tarikh SST dalam bentuk maklumat status sahaja. Dari Tarikh Mililk Tapak hingga projek siap maklumat terperinci mengenai peratus kemajuan status unjuran kewangan dan fizikal baru diisi dan dipaparkan. Maklumat kemajuan fizikal dan kewangan ini tiada dalam SPP2.

Biasanya percanggahan berlaku kerana kontrak dibuat secara berfasa dimana Fasa I dan Fasa II akan mempunyai tempoh perlaksanaan yang berlainan walhal SPP2 melaporkan projek secara keseluruhan telah mencapai berapa patus siap dan sama ada lewat jadual atau sakit dengan tidak mengambilkira projek ditender semula.

Yang paling kerap menjadi percanggahan ialah projek telah siap dan telah diserahkan tetapi SPP2 melaporkan projek lewat kerana didapati SKALA masih tidak membuat bayaran muktamad (final account).
42,830 points 28 107 208
selected by
...