search
Log In
6 votes
62 views
Semasa taklimat baru-baru ini diberitahu CI adalah untuk skim J sahaja. Tetapi saya lupa untuk bertanya adakah semua skim J iaitu federal dan termasuk post state? Terima kasih.
in Human Resource Management 270 points 1 3 6

1 Answer

4 votes
YA, semua pegawai skim J/JA (perjawatan negeri dan persekutuan) boleh akses sistem CI dengan syarat pegawai berkenaan mempunyai akses ke sistem MyKJ.
18,020 points 26 67 123
1
Terima kasih atas info tuan.
...