search
Log In
5 votes
24 views
Bagi semakan tindakan tatatertib Perunding di dalam pendaftaran dengan kementerian kewangan, kita boleh semak tindakan tatatertib semasa setiap perunding melalui ePerunding.

Bagaimanakah pula untuk menyemak senarai tindakan tatatertib yang dikenakan kepada perunding oleh Lembaga Profesional?

Mohon untuk mendapatkan link di laman web Lembaga Jurutera dan Lembaga Profesional yang lain.
in Miscellaneous 24,610 points 38 94 187

Please log in or register to answer this question.

...