search
Log In
4 votes
22 views
Adakah wajar kursus EPSA dijadikan sebahagian dari Latihan 5 Hari dalam setahun dalam usaha melahirkan pegawai KKR/JKR yang berkualiti dan kompeten?
in Human Resource Management 2,090 points 5 15 29

1 Answer

4 votes

Sehingga kini, terdapat 291 kursus EPSA yang merangkumi pelbagai bidang (teknikal & non-teknikal) yang ditawarkan secara atas talian 24/7. Ianya wajar dijadikan sebagai platform pembelajaran dalam memperkasa pengetahuan dan kemahiran warga Jabatan.

Di samping itu, EPSA boleh berperanan sebagai mekanisme pengukuran inisiatif strategik keperluan menghadiri latihan 5/7 hari, seperti yang terkandung di dalam Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam ke arah melahirkan sumber manusia yang terancang yang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan.

7,140 points 5 21 52
...