search
Log In
10 votes
45 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR.

Rekabentuk ini telah dipersetujui oleh Pelanggan-pelanggan JKR hasil dari perbincangan, pengalaman dan kerjasama dengan JKR. Sekiranya pihak pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
in Architecture 220 points 1 1 3
edited by

Please log in or register to answer this question.

...