search
Log In
6 votes
33 views
Apabila seseorang pegawai tersebut diarahkan bertukar pejabat, bolehkah Ketua di pejabat lama mengarahkan beliau tangguh bertugas di pejabat baru untuk menyiapkan tugas yang masih belum selesai selama beberapa bulan?
Selepas itu, setelah selesai penangguhan,bolehkah Ketua tersebut masih mengarahkan pegawai tersebut melaksanakan tugas-tugas berbaki walaupun pegawai tersebut telah berpindah ke pejabat baru?
Adakah Ketua tersebut perlu melantik pegawai /WPP yang baru yang menggantikan pegawai yg bertukar tersebut bagi menyiapkan kerja-kerja berbaki tersebut?
in Human Resource Management 6,300 points 14 36 87
recategorized by

1 Answer

5 votes

Pada pandangan saya:

  1. Penangguhan dan tempohnya perlu mendapat persetujuan dari Ketua Jabatan tempat pegawai melapor diri 
  2. Sekiranya pegawai telah menyerahkan Nota Serah Tugas kepada pegawai yang baru, Ketua Jabatan yang lama tidak seharusnya mengarahkan pegawai yang tidak lagi dibawah pegawasannya melaksanakan tugasan tersebut. 
  3. Pelantikan pengganti WPP perlu dibuat segera bagi mengelakkan isu tertangguh di tapak bina
11,090 points 10 33 77
...