search
Log In
2 votes
31 views
Sekiranya ya, berapakah had perolehan untuk barangan/peralatan tersebut dan ketika bila permohonan kelulusan itu perlu dilaksanakan dengan mengisi borang-borang tertentu? Adakah tanggungjawab JKR atau kontraktor yang dilantik?
in Assets & Facilities Management 14,680 points 20 40 110

1 Answer

3 votes

level KSU/Pegawai Pengawal..........JKR responsible to get approval ....setakat saya faham lahsmiley

4,230 points 3 15 52
...