search
Log In
13 votes
945 views
Apakah fungsi capacitor bank dalam sesuatu litar elektrik?
in Electrical 6,610 points 22 55 80

2 Answers

6 votes

Kapasitor bank berfungsi sebagai :

  1. Alat pembetulan faktor kuasa.
  2. Kaedah atau pendekatan bagi pengurusan penjimatan tenaga.
  3. Alat untuk menjimatkan tenaga elektrik.
  4. Alat penstabil tenaga, iaitu ia berupaya membetulkan faktor kuasa berdasarkan konsep kapasitor sebagai pemampas arus reaktif dalam penggunaan elektrik.
22,370 points 22 83 142
1 vote
Fungsi capacitor bank adalah untuk meningkat faktor kuasa di mana disebabkan oleh beban induktif (cth motor). Faktor kuasa harus dikekalkan melebihi 0.85. Sekiranya kurang daripada 0.85, pihak utiliti akan mengenakan cas penalti.
12,260 points 11 24 85
...