search
Log In
5 votes
1,139 views
in Assets & Facilities Management 22,370 points 22 83 142

1 Answer

6 votes
 
Best answer
Fasiliti merupakan kemudahan yang boleh disampaikan melalui penyediaan aset pelbagai kategori seperti ruang, lampu utk pencahayaan, pendingin udara utk pensuhuan yg sesuai, kerusi, meja, komputer dan sebagainya. Tujuannya adalah dengan adanya aset2 berkenaan, maka fasiliti adalah sempurna dalam membolehkan penyampaian sesuatu maksud perkhidmatan.
2,650 points 1 5 16
selected by
...