search
Log In

Recent questions and answers in Assets & Facilities Management

3 votes
1 answer 13 views
Tuan/Puan, Adakah perkara-perkara seperti dibawah dibenarkan? Aset alih/Stok bekalan (seperti ink printer) yang dimiliki Cawangan A diserahkan kepada Cawangan B. Penyaluran sub-waran oleh Cawangan B kepada Cawangan A dilakukan bagi tujuan di perkara 1. Sukacita dipohon sekiranya terdapat peraturan kewangan yang berkuatkuasa yang boleh dijadikan rujukan. Terima kasih atas bantuan tuan/puan.
answered 1 day ago in Moveable Asset (Alih) delim 220 points 1 1 3
1 vote
0 answers 5 views
1.Bagaimana seseorang pegawai menentukan kontrak tersebut adalah Naiktaraf/ubahsuai/pemulihan 2.Bagaimana untuk menentukan aduan dan khidmat nasihat teknikal berdasarkan kategori pemulihan/ubahsuai/naiktaraf?
asked 1 day ago in Fixed Asset (Tak Alih) Mus Fiera 1,890 points 3 7 19
3 votes
0 answers 6 views
Berapa kerapkah JKR menjalankan penilaian outcome terhadap keberkesaan program penyenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh konsesi? Apakah jenis penilaian yang dianggap wajar dan perlu dijalankan? Bagaimana dengan tindakan susulan terhadap penilaian outcome itu?
asked May 27 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
18 votes
2 answers 59 views
Kerja-kerja naik taraf bangunan melibatkan proses perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Ia merupakan proses 'asset creation'. Kerja-kerja ini melibatkan peningkatan fungsi dan pertambahan fizikal bangunan berkenaan. Berbeza pula dengan kerja-kerja pemulihan dan ... (stakeholders) (Rujukan: Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih - M/s 161)
answered May 26 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
2 votes
0 answers 5 views
Apakah JKR telah mengwujudkan sistem untuk pemantauan kualiti senggara jalan yang dilaksanakan oleh konsesi? Andai telah terwujudkan apakah sistem yang digunakan? Bagaimanakah cara penilaiannya?
asked May 17 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
15 votes
3 answers 82 views
Kebanyakan bangunan Kerajaan mengalami masalah parkir tidak mencukupi, khususnya pusat kesihatan seperti Hospital Atau Klinik Kesihatan dan lain-lain bangunan Kerajaan. Apakah kaedah terbaiknya menyelesaikan masalah tersebut?
answered Apr 14 in Assets & Facilities Management Norliza Razali 2,700 points 1 8 19
15 votes
3 answers 63 views
Bagaimanakah langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah litar pintas di rumah kediaman?
answered Apr 10 in Fixed Asset (Tak Alih) hamzah.ismail 11,580 points 11 23 85
5 votes
1 answer 24 views
Duit belanja mengurus OS 28000 adalah digunakan untuk penyelenggaraan kecil bangunan. Namun adakah duit tersebut boleh digunakan untuk penyelanggaraan jalan?
answered Feb 19 in Fixed Asset (Tak Alih) Muham Zaini Hamzah 34,330 points 18 60 148
4 votes
1 answer 24 views
Seperti yang sediamaklum VIsi dan Misi JKR Malaysia telah menrangkumi pengurusan aset dan projek namun berdasarkan pelan strategik skop pengurusan aset sangat sedikit seolah-olah kita masih belum bersedia menanggung visi dan misi kita. Khidmat seperti ... pengurusan fasiliti juga tidak dinyatakan. Persoalannya adalah adakah kita betul bersedia untuk berhadapan dengan Pengurusan Aset Menyeluruh ?
answered Feb 12 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
39 votes
9 answers 239 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
answered Feb 3 in Moveable Asset (Alih) syariza 3,110 points 2 14 40
10 votes
2 answers 71 views
Apakah dasar-dasar yang ada di dalam Penyelenggaraan Jalan? Di mana boleh dirujuk dasar-dasar tersebut?
answered Jan 16 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
17 votes
3 answers 679 views
Apakah perbezaan antara Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan?
answered Jan 14 in Assets & Facilities Management TanCK 46,270 points 105 188 327
5 votes
1 answer 42 views
Siapakah yang bertanggungjawap untuk melaksanakan proses pelupusan aset bangunan seperti menara komunikasi dan juga rumah pam yang tidak digunakan di kawasan cadangan tapak projek? Sekiranya Sijil Kelulusan Pelupusan Aset Tak Alih telah diperolehi, adakah kerja meroboh boleh dimasukkan di dalam dokumen kontrak projek tersebut?
answered Jan 1 in Fixed Asset (Tak Alih) azudin 47,740 points 24 98 229
7 votes
2 answers 47 views
Pemeriksaan tapak di dalam rezab jalan JKR mendapati terdapat struktur papan tanda iklan yang telah dipasang pada lokasi jejantas tanpa mendapatkan kelulusan dan kebenaran daripada pihak KKR, PBT atau lain-lain agensi. Pihak JKR Daerah bercadang untuk menanggalkan struktur ... (No. telefon pemilik papan tanda). Jadi, apakah tindakan yang sesuai boleh dilaksanakan di peringkat JKR Daerah?.
answered Dec 30, 2019 in Assets & Facilities Management TanCK 46,270 points 105 188 327
4 votes
0 answers 18 views
Apakan tindakan atau tatacara untuk mengira dan menyemak nilai "salvage value" terhadap Aset Tak Alih yang telah disyorkan untuk lupus, roboh atau digantikan telah sedia terwujud di JKR? Apakah JKR perlu wujudkan satu Akaun Amahan untuk menyimpan kesemua pulangan melalui hasil jualan aset tak alih yang telah ditentukan "salvage value" nya?
asked Dec 26, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
5 votes
0 answers 22 views
Apakah tindakan susulan yang perlu dilaksanakan oleh pihak JKR sesudah permohonan pemasangan utiliti dalam rezab jalan telah diluluskan? Bagaimana pulah dengan tempoh jaminan terhadap aset jalan rosak yang telah dibaiki oleh syarikat utitliti terbabit? Adakah syarikat utiliti ... semua data As Built Drawing untuk dijadikan rujukan andai lokasi yang sama terlibat dengan projek naik taraf jalan?
asked Dec 19, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
6 votes
2 answers 80 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh Jurutera Daerah bila mana sesuatu aset tak alih itu hilang ataupun rosak akibat vandalisame?
answered Dec 19, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) Aieza 370 points 2 5
3 votes
0 answers 20 views
Apakah semua jenis Bonggol Jalan yang telah dipasang oleh pihak JKR tidak kiranya berada di Jalan Persekutuan atau Jalan Nageri telah disediakan program penyenggaraan terhadap semua komponen bonggol yang berkaitan seperti tersenarai di bawah:- Bentuk ... mengelakkan terjadinya dispute undang-undang? Adakan kajian terhadap kadar penurunan kejadian kemalangan juga disemak dan diteliti semuala?
asked Dec 15, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
6 votes
1 answer 50 views
Sekiranya kita merujuk peta, kita akan lihat jalan-jalan diberikan nombor laluan. Pegawai manakah yang diberi tugas dan kuasa untuk mendaftar, memberi dan membatalkan nombor tersebut?
answered Dec 15, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) FaizS 19,740 points 15 50 128
6 votes
0 answers 33 views
Apabila disebut hal berkaitan dengan MARRIS, dalam Perlembagaan Malaysia jelas menyatakan semua hal yang berkaitan dengan penyenggaraan Negeri adalah merujuk kepada JKR Negeri. Jadi di manakah peranan JKR Malaysia dan juga pihak berkuasa tempatan?
asked Dec 12, 2019 in Assets & Facilities Management elham 790 points 2 8 15
9 votes
1 answer 55 views
Mohon cadangan atau kaedah yang sesuai supaya penampalan pelekat barcode pada aset kerajaan yang bersaiz kecil atau aset yang sukar untuk ditampal pada permukaan aset.
answered Dec 5, 2019 in Moveable Asset (Alih) Muham Zaini Hamzah 34,330 points 18 60 148
12 votes
3 answers 82 views
Apakah kaedah yang berkesan dan pantas untuk mengetahui kebocoran paip air di dalam dinding rumah?
answered Nov 18, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 46,270 points 105 188 327
8 votes
1 answer 47 views
Apakah peranan atau fungsi atau skop tugas JKR di dalam MARRIS?
answered Nov 15, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) Shamsuddin 1,620 points 1 3 16
2 votes
1 answer 21 views
Menyahut saranan kerajaan dalam menggalakkan warganya bersukan, ingin saya bertanya adakah equipment di gym KKR diselenggara secara berkala dan mempunyai SOP bagi setiap peralatan? Selain dari pengguna peralatan, apakah aktiviti yang boleh dilakukan dan waktu penggunaan gym.
answered Oct 28, 2019 in Assets & Facilities Management Ismail Hanafi 49,040 points 9 22 55
5 votes
1 answer 28 views
Apakah telah ada satu sistem penarafan bintang kepada Perunding berdasarkan prestasi?
answered Sep 11, 2019 in Assets & Facilities Management khudri 24,640 points 38 92 187
19 votes
1 answer 61 views
Apakah status terkini perlaksanaan J10? Adakah sudah diimplementasi atau masih dalam pembinaan? Mohon pencerahan...
answered Sep 9, 2019 in Assets & Facilities Management khudri 24,640 points 38 92 187
21 votes
2 answers 76 views
Penyelenggaraan jalan di Malaysia terbahagi kepada penyelenggaraan di bawah JKR Negeri, JKR Persekutuan, Majlis Perbandaran dan juga konsesi. Walaubagaimanapun, jika disebut jalan rosak sudah semestinya ditujukan kesalahan tersebut kepada pihak JKR walaupun jalan tersebut bukan di bawah kendalian JKR. Adakah terdapat perancangan dalam membersihkan imej JKR yang kian tercalar?
answered Sep 8, 2019 in Assets & Facilities Management KHAIRUL AMIRUL 17,950 points 26 67 121
17 votes
1 answer 73 views
Sejak lebih dari sedekad yang lalu, JKR telah menggunakan Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan dalam operasi Penyelenggaraan Konvensional, Komprehensif, dan Pengurusan Fasiliti yang telah berlaku perubahan isi kandungan dari semasa ke semasa. Adakah terdapat urusetia yang mengawal keseragaman isi kandungan dalam garis panduan tersebut?
answered Jul 19, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 3,010 points 3 7 28
14 votes
1 answer 67 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
answered Jul 19, 2019 in Assets & Facilities Management Gregory 3,010 points 3 7 28
13 votes
1 answer 16 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
answered Jul 19, 2019 in Moveable Asset (Alih) Gregory 3,010 points 3 7 28
To see more, click for all the questions in this category.
...