search
Log In

Recent questions and answers in Contract Management

7 votes
2 answers 44 views
Sebagaimana dunia sedia maklum, berikutan pandemik Covid-19, Kerajaan telah mewartakan PKP bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu. Oleh itu, bilakah masa yang sesuai untuk menetapkan tarikh milik tapak sesuatu projek? Adakah pengeluaran SST ini dibuat ... mesyuarat pra pembinaan perlu dilaksanakan dengan kehadiran HOPT, semua dispilin HODT, Pegawai Penguasa dan juga kontraktor berjaya. #stayathome
answered Apr 23 in Contract Management khudri 24,640 points 38 92 187
4 votes
0 answers 16 views
Adakah pihak JKR Malaysia mempunyai perancangan terhadap Pengurusan Risiko Projek seperti dimasukkan ke dalam Senarai Kuantiti Kerja Awalan sama seperti bagi Item Safety, Health and Welfare. Ini kerana penyediaan, pemantauan dan kemaskini Risiko projek adalah ... ,000 seperti yang dinyatakan pada Surat KPKR Bil,12/2017 sedikit sebanyak melibatkan penggunaan wang dalam pelaksanaan tersebut.
asked Apr 21 in Contract Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
7 votes
1 answer 25 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh pej HODT (pic perolehan) sekiranya Kontraktor Utama tidak bersetuju untuk menandatangani Surat Setuju Terima (JKR 203N4) bagi pelantikan Sub Kontraktor yang dinamakan. Apakah langkah terbaik atau prosedur yang perlu ... sebelum mengeluarkan surat makluman penerimaan tender kepada NSC bagi mengelakan masalah kontraktor utama tidak mahu menandatangani SST NSC.
answered Apr 21 in Contract Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
1 vote
0 answers 7 views
Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama. Mengapakah untuk kerja-kerja undi disiplin mekanikal TIADA perolehan ... kos kerja undi tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa.
asked Apr 21 in Contract Management shdzain 11,510 points 20 36 91
4 votes
1 answer 24 views
Adakah perakuan bayaran interim perlu dilaksanakan seperti biasa dalam tempoh PKP? Pengemukaan dokumen adakah seperti biasa, iaitu dokumen asal/original perlu dimajukan ke Unit Kewangan? Atau memadai dengan email dokumen yang berkaitan? Sekiranya memerlukan dokumen asal, maka menggalakkan pekerja keluar bekerja sedangkan kerajaan meminta terus berada di rumah.
answered Apr 19 in Contract Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
19 votes
2 answers 26 views
Apakah tindakan jika ada pihak memberi arahan untuk menarik balik penamatan kerja?
answered Apr 14 in Contract Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
3 votes
0 answers 14 views
Apakah atau adakah terdapat Standard Operating Procedure (SOP) bagi setiap individu yang ingin membuat tuntutan ganti rugi yang di akibatkan oleh kerosakan jalan (pothole) bagi jalan persekutuan? (Jalan yang di senggara oleh pihak konsesi)
asked Apr 8 in Contract Management Suez 190 points 1 4
4 votes
1 answer 45 views
Adakah klausa Force Majeure terpakai secara automatik mengikut arahan yang dikeluarkan oleh YAB PM mengenai tempoh kawalan pergerakan sekarang? Atau perlukah Jabatan mengeluarkan Stop Work Order selaras perkara di atas?
answered Apr 2 in Contract Management Fadzli Sukor 5,350 points 4 16 56
12 votes
1 answer 61 views
Notis Hasrat Menuntut tidak dikemukakan oleh Kontraktor, adakah pembuktian tarikh kejadian yang dinyatakan dalam minit mesyuarat boleh digunakan?
answered Apr 1 in Contract Management hishamb 2,380 points 6 10 27
5 votes
1 answer 100 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
answered Apr 1 in Contract Management hishamb 2,380 points 6 10 27
11 votes
2 answers 87 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
answered Apr 1 in Contract Management hishamb 2,380 points 6 10 27
25 votes
3 answers 110 views
Adakah pihak JKR pernah buat kajian perbandingan kos projek yang dilaksanakan secara IBS berbanding dengan secara konvensional?
answered Feb 12 in Contract Management azudin 47,740 points 24 98 229
6 votes
1 answer 65 views
Sepertimana sedia maklum, petender dikehendaki untuk mengemukakan 3 bulan penyata akaun bank berturut-turut bagi tujuan penilaian tender projek yang disertainya. Contoh, tender tutup pada 20 Julai 2019, maka, petender dikehendaki mengemukakan penyata ... Atau, tidak boleh memandangkan petender gagal mengemukakan maklumat penyata bank sehingga penghujung tarikh bulan tersebut. Mohon pencerahan.
answered Feb 3 in Contract Management Jalinispan 670 points 6
12 votes
1 answer 37 views
Bolehkah kontrak FRM disemak semula dalam tempoh kontrak?
answered Dec 18, 2019 in Contract Management TanCK 46,270 points 105 188 327
7 votes
2 answers 88 views
Sejak akhir-akhir ini, projek-projek baru telah mula disalurkan kepada JKR sebagai agensi pelaksana berdasarkan AP182. Berdasarkan lambakan projek yang terutama yg dilaksanakan secara Konvensional Dalaman yang melibatkan kos yang besar akan menambahkan bebanan wakil pegawai ... Sekiranya tidak boleh, apa punca, kuasa yang tidak membenarkan skop ini dimasukkan di dalam skop kerja? Terima kasih
answered Nov 27, 2019 in Contract Management 600207115067 570 points 2 3 10
13 votes
7 answers 261 views
Bolehkah perunding dilantik sebagai Wakil Pegawai Penguasa?
answered Nov 24, 2019 in Contract Management azudin 47,740 points 24 98 229
6 votes
1 answer 90 views
Adakah pemerkasaan AP 182 akan turut melibatkan projek pembinaan kementerian yang dilaksanakan melalui kaedah penswastaan seperti land swap sebagai contoh?
answered Nov 22, 2019 in Contract Management Shamsuddin 1,620 points 1 3 16
8 votes
2 answers 160 views
Adakah dibenarkan Perakuan Muktamad JKR66A dibuat sedangkan kontrak masih dalam peringkat DLP atau pada masa CMGD masih belum dikeluarkan?
answered Nov 14, 2019 in Contract Management masruhi 1,280 points 1 4 10
2 votes
1 answer 70 views
Untuk memperbaharui Jaminan/Bon Wang Pendahuluan bagi projek yang mempunyai EOT/LAD, adakah pihak kontraktor boleh mengemukakan jaminan/bon yang baharu berdasarkan baki amaun wang pendahuluan yang masih belum recoup atau jumlah jaminan/bon yang asal?
answered Nov 14, 2019 in Contract Management masruhi 1,280 points 1 4 10
8 votes
2 answers 72 views
Berdasarkan klausa 5.3 syarat-syarat kontrak PWD203 (1/2010), apakah implikasi kontrak sekiranya perlantikan pihak ketiga dibuat bagi melaksanakan kerja yang tidak disiapkan oleh kontraktor utama?
answered Nov 14, 2019 in Contract Management masruhi 1,280 points 1 4 10
4 votes
1 answer 37 views
Assalamualaikum & Salam Sejahtera, Sebelum GST diperkenalkan dan dilaksanakan pada April 2014, cukai yang digunapakai adalah SST. Di pihak kontraktor, mereka boleh menuntut kembali VOP terhadap material yang tertentu seperti besi. Sekarang, SST diperkenalkan kembali dan harga material ... kontrak ini dibawah COC 203 & 203A. Terima kasih dan mohon maaf jika pengunaan bahasa & term yang salah.
answered Nov 14, 2019 in Contract Management masruhi 1,280 points 1 4 10
6 votes
2 answers 120 views
Terdapat pandangan bahawa SO boleh mengeluarkan NUTPKK tanpa masuk CCP terlebih dahulu; kerana CCP tidak termasuk di dalam kontrak. Mohon penjelasan selanjutnya. Sekian, terima kasih.
answered Nov 12, 2019 in Contract Management imliH 940 points 1 4 9
5 votes
1 answer 35 views
How often do LLM check the Level of Service (LOS) for all Toll Roads based on the contracted service provided by the Toll Concessionaire as per gazette Speed Limits?
answered Nov 12, 2019 in Contract Management Shamsuddin 1,620 points 1 3 16
6 votes
1 answer 77 views
Sekiranya harga kontrak telah dirasionalisasi dan dokumen kontrak telah ditandatangani, adakah permohonan kontraktor untuk membuat pindaan terhadap rasionalisasi harga kontrak layak dipertimbangkan? Terima kasih.
answered Oct 22, 2019 in Contract Management azudin 47,740 points 24 98 229
4 votes
2 answers 93 views
Adakah wajar civil mengepalai/mengetuai kontrak bagi kontrak pakej di antara mekanikal, elektrikal dan civil sedangkan kos kerja mekanikal & elektrikal adalah melebihi kos civil? Mohon pencerahan. Terima kasih!
answered Oct 13, 2019 in Contract Management shdzain 11,510 points 20 36 91
3 votes
1 answer 32 views
Adakah boleh menggunapakai atau meluluskan permohonan kelulusan bahan daripada kontraktor yang mana pembekal bahan tersebut tiada dalam Senarai Bahan/Barangan Binaan Tempatan (SBBT)?
answered Sep 29, 2019 in Contract Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
6 votes
1 answer 115 views
Apakah kaedah yang terbaik dan boleh dipraktikkan secara meluas kepada semua disiplin dalam pembayaran kepada material on site yang tidak melanggar syarat lebihan bayaran kepada bahan? Apakah ada perbezaan pengiraan bayaran dibuat kepada bahan yang tahan lasak dan mudah ... pembayaran kepada material on site dibuat selain barang perlu sampai di tapak dan bahan perlu dijaga baik untuk tidak rosak?
answered Sep 18, 2019 in Contract Management imliH 940 points 1 4 9
5 votes
1 answer 89 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
answered Sep 16, 2019 in Contract Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
5 votes
2 answers 48 views
Adakah perlu untuk NSC menetapkan tempoh kerja di dalam tender? Jika perlu bagaimana untuk menetapkan tempoh mula kontrak NSC?
answered Aug 29, 2019 in Contract Management khudri 24,640 points 38 92 187
To see more, click for all the questions in this category.
...