search
Log In

Hot questions

1 vote
0 answers 10 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
asked Apr 14 in Procurement Management MohdAliasjkr.88 210 points 1 1 3
4 votes
1 answer 28 views
Berapakah kedalaman minimum untuk penanaman pipe sama ada pipe air atau pipe culvert? Rujukan atau spec mana yang boleh saya follow? Terima kasih
asked Apr 4 in Civil NanieJ 690 points 1 8 18
3 votes
0 answers 10 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
asked Apr 7 in Lightning Protection fasyraf 150 points 1 3
6 votes
2 answers 75 views
Dimanakah rujukan yang menyatakan NCP perlu ditutup dalam masa 14 hari dan apa yang perlu dibuat oleh pihak JKR jika NCP gagal ditutup dalam 14 hari?
asked Feb 1 in Quality Management mrozi 300 points 2 3 7
3 votes
1 answer 38 views
Di manakah saya boleh mendapatkan salinan 'hard copy' Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi ke-4?
asked Mar 23 in Contract Management FaizFaizal93 4,550 points 4 7 11
6 votes
1 answer 26 views
Apakah kebaikan pelaksanaan Program Solar Energy Purchasing (SEP)?
asked Mar 16 in Electrical NHudaAzmi 180 points 1 2 4
3 votes
1 answer 31 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
asked Mar 17 in Risk Management shdzain 15,580 points 20 41 115
1 vote
0 answers 13 views
Apakah maksud program MySTEP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 15,580 points 20 41 115
1 vote
0 answers 9 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 15,580 points 20 41 115
13 votes
3 answers 164 views
Bagaimanakah cara terbaik untuk merancang kerjaya di JKR Malaysia ?
asked Jan 6 in Human Resource Management Gregory 3,480 points 4 13 36
1 vote
1 answer 15 views
Adakah pengaktifkan token ini mempunyai tempoh masa tertentu untuk diaktifkan? Dan siapakah yang layak mempunyai token ini. #missKsK
asked Feb 19 in Miscellaneous shdzain 15,580 points 20 41 115
8 votes
2 answers 91 views
Assalamualaikum dan salam sejahtera, Berdasarkan norma baharu penyampaian perkhidmatan penjawat awam yang banyak menganjurkan mesyuarat, kursus, ceramah dan lain-lain program rasmi jabatan secara dalam talian yang melibatkan pelbagai gred dan jawatan. Program ... telah dipohon agar kuasa kelulusan perolehan peralatan-peralatan tersebut diberikan kepada Pengarah Cawangan/Negeri? Sekian terima kasih
asked Feb 10 in ICT FizuL 8,730 points 10 19 46
4 votes
1 answer 25 views
Di dalam laporan penilaian teknikal, bagaimanakah % wajaran ini dipertimbangkan dan diulas. Boleh beri contoh? #sayabudakbaharubelajar
asked Oct 3, 2020 in Project Management shdzain 15,580 points 20 41 115
4 votes
3 answers 85 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
asked Feb 4 in Human Resource Management FizuL 8,730 points 10 19 46
2 votes
0 answers 17 views
Apakah peraturan membenarkan promosi daripada pembekal/ produk dalam majlis kerajaan dan menerima sumbangan pembiayaan daripada pembekal/ produk tersebut?
asked Feb 24 in Miscellaneous Nurul Huda 1,940 points 4 8 18
2 votes
0 answers 14 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20 in Miscellaneous shdzain 15,580 points 20 41 115
5 votes
1 answer 39 views
Klausa 42.1 Syarat2 Kontrak JKR203A memperuntukkan bahawa sebelum CPC keseluruhan kerja, pihak Kerajaan BOLEH (setelah mendapat persetujuan Kontraktor secara bertulis) mengambil milik dan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap mengikut peruntukan kontrak. ... ketiga seperti syarikat utiliti? Adakah wajar pihak Kerajaan menerima "desakan" pihak Kontraktor ini melalui Klausa yang sama?
asked Feb 9 in Contract Management zainalma 11,620 points 15 39 77
3 votes
1 answer 44 views
Apakah isu utama JKR tidak berminat dengan penggunaan green roof dan green facade dalam rekabentuk bangunan? Adakah disebabkan isu-isu berikut: Penambahan kos pembinaan bangunan jika menggunapakai green roof/ green facade Pelanggan tidak berminat dengan rekabentuk green roof/ green facade Kos yang tinggi kepada penyelenggaraan bangunan.
asked Jan 25 in Green JamilahHalina 320 points 1 3 6
4 votes
0 answers 19 views
Pihak perunding yang dilantik telah membuat bayaran bagi contribution IWK yang tiada dalam skop TOR perunding. Bayaran dibuat perunding bagi mempercepatkan proses kerja-kerja di tapak. Persoalan sekarang bolehkan HODT memperakukan bayaran tersebut seterusnya dibayar oleh HOPT?
asked Feb 7 in Contract Management md fahmi 270 points 1 4 6
3 votes
2 answers 38 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa, adakah pihak CREaTE ada menyediakan garis panduan berhubung perkara ini ? Sekian, terima kasih.
asked Feb 4 in Human Resource Management FizuL 8,730 points 10 19 46
...