search
Log In

Recent questions and answers in Human Resource Management

0 votes
0 answers 9 views
Sekiranya kita menghadiri kursus secara online, boleh atau tidak kita membuat tuntutan elaun makan?
asked Oct 22 in Human Resource Management skhairunnisa 150 points 1 1 2
6 votes
1 answer 28 views
Apakah implikasi kesan sampingan sekiranya seorang pegawai/kakitangan skim perkhidmatan kejuruteraan (J) tidak sempat melaksanakan penilaian Competency Identification (CI) disebabkan telah tamat tempoh yang diberi oleh Urusetia.
answered Oct 20 in Human Resource Management YYTAN 8,140 points 40 48 68
2 votes
1 answer 28 views
Kita tahu bahawa peranan JKR adalah sangat luas. Kita mungkin berada di pejabat HOPT, HODT, Pegawai Penguasa di tapak, Pengurus Program, PTF, PTO, PTI, Korporat, Pentadbiran, Kualiti atau PMO. Cabaran dalam melaksanakan tugasan secara BDR ... yang lain mendapat inspirasi untuk kekal melaksanakan tugas dan mengurangkan tekanan kerja tambahan disebabkan oleh situasi semasa. Apa pandangan anda?
answered Oct 19 in Human Resource Management mzaini 4,020 points 3 15 51
6 votes
1 answer 26 views
Apabila seseorang pegawai tersebut diarahkan bertukar pejabat, bolehkah Ketua di pejabat lama mengarahkan beliau tangguh bertugas di pejabat baru untuk menyiapkan tugas yang masih belum selesai selama beberapa bulan? Selepas itu, setelah selesai penangguhan,bolehkah ... melantik pegawai /WPP yang baru yang menggantikan pegawai yg bertukar tersebut bagi menyiapkan kerja-kerja berbaki tersebut?
answered Oct 7 in Human Resource Management SKhadijah 10,980 points 10 33 76
4 votes
0 answers 13 views
Assalamualaikum & Salam sejahtera, Pada pendapat tuan/puan sejauh manakah pelaksanaan penilaian kompetensi (CI) dapat mempertingkatkan tahap penyampaian perkhidmatan utama di JKR? Sekian, terima kasih.
asked Sep 30 in Human Resource Management FizuL 8,220 points 10 17 38
3 votes
0 answers 8 views
Adakah Pengurusan Tertinggi JKR mempunyai perancangan untuk melaksanakan ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems memandangkan JKR telah pun mempunyai Pelan Integriti JKR tersendiri dan mempunyai bahagian khas yang melihat kepada perkara - perkara berkaitan integriti iaitu Bahagian Audit & Integriti, CDPK.
asked Sep 29 in Human Resource Management Nurfitri Zain 2,620 points 3 12 28
3 votes
1 answer 33 views
Adakah Pegawai Keselamatan diperlukan untuk kerja sebutharga? Tetapi untuk projek sebutharga, tiada item provisional untuk pegawai keselamatan. Perlukah untuk memasukkan 1 item untuk perlantikan pegawi yang menyelia keselamatan untuk sebutharga? Jika ada klausa-klausa atau arahan atau punca kuasa yang terlibat, bilangan pekerja yang ada yang patut lantik SSS?
answered Sep 28 in Human Resource Management Nurfitri Zain 2,620 points 3 12 28
3 votes
2 answers 30 views
Bagi projek yang bernilai RM 20 juta ke atas perlu kepada SHO dan SSS. SHO adalah sepenuh masa di tapak bina manakala SSS adalah diperlukan minimum 15 jam seminggu. Apakah tugas sebenar yang membezakan SHO dan SSS?
answered Sep 28 in Human Resource Management Nurfitri Zain 2,620 points 3 12 28
4 votes
0 answers 15 views
Kenapakah CI dilaksanakan di bawah skim J sahaja?
asked Sep 27 in Human Resource Management Sitilaila 1,160 points 3 9 21
2 votes
0 answers 5 views
Sekiranya peratus CI tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, apakah tindakan yang dikenakan pada cawangan / negeri selain surat tunjuk sebab perlu dikemukakan?
asked Sep 27 in Human Resource Management Sitilaila 1,160 points 3 9 21
3 votes
0 answers 9 views
Sejauh manakah Pelan Integriti dapat membantu JKR dalam menangani isu di kalangan kakitangan yang terlibat dibawah isu - isu Integriti? Sejauh manakah hebahan berkenaan Pelan Integriti ini telah dilaksanakan di semua peringkat?
asked Sep 27 in Human Resource Management Sitilaila 1,160 points 3 9 21
7 votes
1 answer 47 views
Bagaimana sistem ini dibangunkan? Apakah kandungan (content) dlm Sistem HRMIS? Sejauh mana pekerja JKR mengguna pakai sistem tersebut?
answered Aug 6 in Human Resource Management NizamSani 2,230 points 5 14 23
4 votes
1 answer 19 views
Adakah wajar kursus EPSA dijadikan sebahagian dari Latihan 5 Hari dalam setahun dalam usaha melahirkan pegawai KKR/JKR yang berkualiti dan kompeten?
answered Jul 7 in Human Resource Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
16 votes
1 answer 48 views
Dengan terwujudnya Subject Matter Expert (SME), bagaimanakah JKR melalui platform JCoP Cafe dapat merangsangkan perjalanan ke arah pentadbiran berkonsepkan Knowledge Management yang total dan seterusnya membudayakan gaya pentadbiran tersebut ke dalam pengoperasian JKR?
answered Jul 3 in Human Resource Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
19 votes
1 answer 37 views
Selain dari tempat kursus yang serba lengkap, kelengkapan makmal yang terkini dan tempat rujukan teknikal untuk kerja-kerja pembinaan.
answered Jul 3 in Human Resource Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
5 votes
1 answer 26 views
Objektif sesuatu projek disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang ditetapkan. Kearah pencapaian tersebut, pasukan projek seharusnya kompeten agar sasaran atau KPI tercapai. Dalam melahirkan pasukan projek yang kompeten, siapakah pihak berkepentingan yang sepatutnya menguruskan perkara ini.
answered Jul 1 in Human Resource Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
4 votes
0 answers 19 views
Bagaimana pemantauan Laporan ETASS dilaksanakan dan adakah ianya diselaraskan di dalam sistem HRMIS terutama sekali berkenaan dengan ketidakhadiran pegawai (cuti/tidak hadir)?
asked Jul 1 in Human Resource Management AZIERIN 160 points 2
14 votes
4 answers 114 views
Mengapa tidak diintegrasikan rekod kursus yang dihadiri oleh pegawai dalam sistem latihan agar terus boleh di gunakan dalam MyKJ?
answered Jun 29 in Human Resource Management halimatun 580 points 6
2 votes
1 answer 27 views
Siapakah yang bertanggungjawab untuk mengemaskini MykJ pegawai dan berapa kerap ianya dikemaskini dalam setahun?
answered Jun 29 in Human Resource Management halimatun 580 points 6
14 votes
1 answer 60 views
Sebagaimana diketahui, Dasar Penempatan dan Pembangunan Kerjaya Pegawai Pengurusan & Profesional JKR telah dibangunkan dan disahkan penggunaannya oleh KPKR sebelum ini. Dasar ini menjelaskan hala tuju, tanggungjawab dan strategi perlaksanaan pengurusan penempatan ... diadaptasikan. Link pekeliling seperti dibawah :- http://www.pcb.gov.my/pdf/PP%20bil32004-panduan%20pertukaran%20pegawai%20awam.pdf
answered Jun 13 in Human Resource Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
6 votes
0 answers 18 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa ? Terima kasih.
asked May 26 in Human Resource Management FizuL 8,220 points 10 17 38
10 votes
2 answers 43 views
Berdasarkan Arahan Pentadbiran Bil.1 Tahun 2020 - Garis Panduan Bekerja Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dikeluarkan oleh pihak KKR pada 4 Mei 2020 yang lalu, pada pendapat tuan/puan... 1. Apakah kaedah waktu bekerja yang dilihat bersesuaian ... diantara keluarga dan kerjaya. (cth: bergilir dengan isteri untuk menjaga anak yang masih kecil,sekolah ditutup, ibu tunggal dsb).
answered May 17 in Human Resource Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
8 votes
1 answer 35 views
Adakah JKR secara keseluruhannya bersedia untuk menerima perubahan kepada cara penyampaian kursus/seminar/conference secara maya, online dan kaedah pembelajaran secara epsa, blended learning sekiranya diperlukan dalam tempoh PKP atau PKPB ini?
answered May 7 in Human Resource Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
29 votes
6 answers 78 views
Adakah wajar semua Kursus di CREaTE dimulakan pada pukul 10:00 pagi pada hari pertama bagi memudahkan pergerakkan peserta kursus?
answered Apr 28 in Human Resource Management hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
6 votes
2 answers 35 views
Pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mempelawa pegawai dari kumpulan Pengurusan & Profesional, Jabatan ini untuk mengikuti pengajian di peringkat Sarjana (Kerja Kursus) secara separuh masa di bawah tajaan Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB) In- ... bilangan sarjana yang mencukupi dalam kedua dua bidang. Dengan itu apakah bidang keperluan HLPSB buat masa ini yang mendesak?
answered Apr 23 in Human Resource Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
8 votes
2 answers 58 views
Ketika Peraturan Kawalan Pergerakan (PKP) ini (18 Mac hingga 29 April 2020), ada cadangan mengenai tajuk kursus Online yang mesti CREaTE sediakan untuk warga JKR, dan cadangan bagaimana pelaksanaan kursus online ini?
answered Apr 12 in Human Resource Management syariza 3,150 points 2 14 42
16 votes
2 answers 59 views
Bagaimana JKR mengekalkan relevannya JKR sebagai agensi teknikal dan pakar rujuk dengan wujudnya banyak teknologi-teknologi terkini?
answered Apr 6 in Human Resource Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
13 votes
1 answer 34 views
Sudahkah bidang, pakar-pakar dan solusi teknikal yang bakal dibangunkan secara dalaman oleh pihak JKR telah ditentukan oleh penal berkaitan? Adakah mekanisme yang perlu diwujudkan bagi menempatkan ilmu nyata (explicit) dan tersirat (tacit) secara sistematik untuk disebarkan ke seluruh organisasi demi kepentingan bersama telah tersenarai dan dirancang?
answered Apr 3 in Human Resource Management syariza 3,150 points 2 14 42
2 votes
0 answers 24 views
Pandangan dari Unit Psikologi KKR dalam mewujudkan elemen psikologi (Visual, Audio & Kinestetik) bagi setiap warga JKR untuk penentuan watak yang memberi impak dalam penyampaian kerja.
asked Mar 29 in Human Resource Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
2 votes
0 answers 20 views
Adakah pihak sumber manusia ada membuat kajian berkenaan tempoh perkhidmatan seseorang pegawai yang melibatkan Kontrak dan bukan Kontrak Pembinaan? Ini kerana kepakaran seseorang pegawai itu melibatkan tempoh perkhidmatan terutamanya kepada pegawai yang berada di HODT Design.
asked Mar 29 in Human Resource Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
To see more, click for all the questions in this category.
...