search
Log In
18 votes
150 views
Bagi saya "Lesson Learnt" ini penting pada peringkat perancangan dan rekabentuk bagi memastikan projek tidak bermasalah semasa pembinaan.
in Forensic 27,230 points 72 155 199
retagged by

3 Answers

4 votes
Dicadangkan "Lesson Learnt" ini di arkibkan di dalam sistem eCOMs supaya semua kakitangan JKR boleh membuat capaian "Lesson Learnt" dengan mudah.
22,290 points 21 81 141
3 votes
Terdapat dalam sistem eCOM yang sedang dibangunkan dan sekarang ini dalam peringkat memasukkan data-data dan maklumat oleh semua pihak yang terlibat.
42,490 points 27 106 201
1 vote
Mungkin perkara ini boleh dirujuk dengan cawangan pakar berkenaan.
42,490 points 27 106 201
...