search
Log In
17 votes
149 views
in Human Resource Management 4,280 points 12 35 50

3 Answers

8 votes
 
Best answer
cadangan yg menarik bagi memastikan pengguna baru dapat menggunakan JCoP Cafe dengan mudah. pantas dan lancar. pada pandangan saya mungkin boleh disediakan manual pengguna (dalam bentuk point form atau step by step process). di samping itu, boleh juga sediakan video snippet untuk membantu pengguna memahami fungsi yang ada di dalam JCop Cafe.
38,810 points 30 74 143
selected by
9 votes
Tuan antara newbies(1bulan) yang cepat membesor. Pendapat tuan perlu di beri perhatian agar JCop Cafe terus di manafaatkan oleh semua warga JKR. Buat masa ini jumlah pengguna P&P masih tahap rendah dan perlu idea utk tarik lebeh ramai lagi ahli yang aktif.
10,800 points 8 42 88
0
Amat besetuju..
5 votes
Saya sangat setuju berkenaan cadangan mengwujudkan satu tab panduan manual pengguna J-Cop Cafe bagi kegunaan semua pegawai JKR sebagaimana contoh panduan manual pengguna pada Sistem Latihan JKR.

Urusetia J-Cop Cafe wajar mengwujudkan panduan manual pengguna sebagai satu inisiatif baru dalam menggalakkan pegawai JKR menggunakan medium J-Cop Café sebagai ruang perkongsian pengalaman dan pengetahuan dalam organisasi besar JKR.
17,160 points 26 61 120
0
Terima kasih atas cadangan Tuan. Pihak pentadbir JCoP Cafe mengambil maklum atas cadangan tersebut dan tindakan berkaitan akan dilaksanakan dalam jangka masa terdekat..
...