search
Log In
13 votes
413 views
in Assets & Facilities Management 5,350 points 3 17 24

2 Answers

3 votes
pengurus projek hanya menguruskan hal ehwal pembinaan manakala pengurus aset menguruskan dari perancangan projek sehingga bangunan dirobohkan
5,860 points 3 10 41
2 votes
Pengurus Projek terlibat dalam pelaksanaan projek dari peringkat perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Pengurus projek bertanggungjawab memastikan semua pihak yang terlibat dalam projek tersebut termasuk perekabentuk, pihak pelanggan dan kontraktor melaksanakan projek mengikut tempoh dan kos yang ditetapkan serta memberikakan kualiti projek yang baik

 

Pengurus aset pula adalah terlibat dalam pengurusan bangunan/ projek yang telah siap selepas penyerahan kepada pelanggan. Ia termasuk mengurus dan memantau kerja penyenggaraan termasuk kerja mekanikal dan elektrikal bagi memastikan bangunan tersebut selamat dan terpelihara dengan baik.

 

Wallahualam.
1,410 points 4 10 23
...