search
Log In
23 votes
150 views
in Project Management 10,070 points 33 66 107

3 Answers

5 votes
JKR Kedah telah ada senarai semak perkara perkara yg perlu ada di pejabat pejabat tapak. Cuma saiz pejabat tapak adalah di tentukan oleh kos projek.
2,430 points 4 15 34
0
Boleh email kepada saya senarai semak tersebut?
0
Boleh je..mohon tuan emel kpd Pengarah JKR Kedah utk dptkan salinan..kalau Tn Pengarah kata ok..kami hantarkan..
0
Baik-baik, i will do that, terima kasih.
4 votes
Garispanduan untuk pejabat tapak projek JKR telah ada mengikut saiz atau kos projek kerana ia selaras dengan jumlah kakitangan tapak yang dicadangkan mengikut kos projek. Lukisan piawai perlu disertakan dan pihak petender boleh buat sebutharga yang sesuai dan dibayar melalui kos preliminary items. Anggaran kos oleh QS tidak memadai.
480 points 2 5
5 votes
7,040 points 11 35 58
...