search
Log In
19 votes
91 views
in Contract Administration 39,540 points 30 76 149
retagged by

3 Answers

2 votes
 
Best answer
Boleh dengan syarat orang yg menyediakan anggaran tersebut tidak menjadi jawatankuasanmembuka tender.
2,540 points 3 13 39
selected by
4 votes
TIDAK BOLEH. Mereka yg tanda tangan anggaran TIDAK BOLEH jadi anggota Jkuasa penilaian tender. Pihak CKUB pls confirm.
10,800 points 8 42 88
0
Boleh saya tau rujukan berkenaan perkara ini?
0
Sila rujuk Surat Arahan KPKR Bil 1/2008. Tarikh 29/2/2008

Jawatankuasa Perolehan Tender dan Perakuan Jabatan

Klosa 2.0 Perlantikan Penilaian Tender

dan Sub klosa 2.1(i)
0
jelas...terima kasih tuan
2 votes
Pegawai yang menandatangani AJ dibolehkan mengganggotai JK Penilaian Tender
590 points 11
...