search
Log In
12 votes
62 views
in Assets & Facilities Management 3,040 points

3 Answers

2 votes
Tidak perlu sekiranya kerja yang dilaksana bernilai kurang dari RM1juta. Sekiranya melebihi nilai RM 1juta ianya perlu dimasukkan ke dalam skala.
5,840 points
0
Sebenarnya SKALA merupakan satu sistem pengurusan projek yang baik untuk tujuan pemantauan. Penggunaannya sepatutnya diperluaskan.
8 votes
Bukan ke Modul Sebutharga juga perlu ada pada SKALA.

Pada pendapat saya, selagi ianya ialah projek maka ianya perlu dilaporkan di SKALA. Ianya perlu ada polisi dan bukan atas kapasiti HOPT yang perlu buat keputusan.
26,850 points
2 votes
Setakat kita selalu rujuk kepada Tn Hj Roslan Abd Ghani selaku pegawai yang bertanggungjawab atas perjalanan sistem SKALA bagi menentukan apakah sesuatu itu projek itu perlu didaftar kepada SKALA atau tidak.
42,300 points
...