search
Log In
14 votes
38 views

Sekiranya pegawai tidak dapat menaiki kapal terbang pada hari penerbangan (no show passenger) disebabkan ada kecemasan seperti kematian ibu/bapa/saudara terdekat atau pun mendapat cuti sakit (MC), adakah pegawai tersebut perlu bayar semula kos waran kapal terbang itu?

in Human Resource Management 39,540 points 30 76 149

1 Answer

1 vote
Tertakluk kepada budi bicara ketua jabatan.
7,530 points 9 14 27
...