search
Log In
9 votes
59 views

Sekiranya lukisan pihak perunding (beserta cop jurutera professional dan tandatangan) tidak mematuhi akta PBT yang memerlukan kepada perubahan rekabentuk (melibatkan additional cost). Sejauh manakah jurutera professional tersebut boleh dipertanggungjawabkan?

(1) Adakah jurutera professional tersebut bebas dari tanggungjawab apabila dia bertukar ke firma lain? disebabkan oleh perjanjian (MOA/CSA) adalah di antara kerajaan dengan firma dan bukannya jurutera professional tersebut.

ATAU

(2) Adakah jurutera professional tersebut bebas dari tanggungjawab apabila pihak kerajaan menamatkan perkhidmatan mereka sebelum tamat projek. Walaubagaimanapun, penamatan hanya di peringkat pembinaan.

ATAU

(3) Adakah jurutera professional tersebut perlu bertanggungjawab terhadap lukisan rekabentuk yang telah disahkan sepanjang hayatnya dan segala tambahan kos akibat kesilapan rekabentuk perlu ditanggung oleh jurutera professional tersebut? 

in Mechanical 460 points 1 4 8

1 Answer

2 votes

Pandangan saya perunding berkenaan perlu bertanggungjawab.

Sekiranya VO due to  kegagalan perunding mematuhi PBT , Kos ditangung oleh perunding ( SOF deduction) .

Boleh juga rujuk Guideline BEM/RD/PPC/11 Serial No.0020 ( www.bem....) tentang isu-isu PE stamp yang dibincanga di dalam guideline ini.

3,340 points 3 14 46
...