Bayaran disyorkan dan diperakukan dalam SKALA berbeza kerana kekurangan peruntukan

+2 votes
7 views
asked Jan 11 in Contract Management by farizs (2,560 points)
edited Jan 12 by farizs
Bayaran interim disyorkan lebih tinggi daripada bayaran interim diperakukan kerana kekurangan peruntukan. DI dalam JKR 66 adakah JD perlu perakukan bayaran disyorkan atau bayaran yang boleh dibayar oleh kewangan? Bagaimana pula dalam SKALA? Adakah perlu mengikut JKR66?

Please log in or register to answer this question.

...