Tempuh Penggunaan Bailey Bridge Sebagai Jambatan Sementara

+13 votes
17 views
asked Jan 12 in Fixed Asset (Tak Alih) by TanCK (28,050 points)
Sebagaimana yang kita ketahui, dalam keadaan biasa Bailey Bridge akan dipasang dan digunakan sebagai sebuah jambatan sementara apabila jambatan sediada telah mengalami kegagalan yang serius dan didapati ia tidak lagi mampu menampung beban trafik dalam penggunaannya.

Apakah JKR dengan jelasnya telah ada timeframe untuk tempuh penggunaan Bailey Bridge memandangan ia hanya berfungsi sebagai sebuah jambatan sementara sehingga pembinaan jambatan baru dilaksanakan?

Andai ada tempuh penggunaannya, berapa lamakah ia harus digunakan sebagai jambatan sementara?
commented Jan 17 by KHAIRUL AMIRUL (10,380 points)

Wajar dipanjangkan kepada pihak Cawangan Senggara Fasiliti Jalan, Blok D (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur.
No. Tel. : 03-2610 7725
No. Fax : 03-2694 0315

Please log in or register to answer this question.

...