search
Log In
20 votes
57 views
Adakah tempahan makanan boleh dibuat untuk mesyuarat dalaman juga?ataupun mesyuarat yang hanya melibatkan tetamu luar sahaja?
in Human Resource Management 610 points 2 2 7

3 Answers

3 votes
Pada kebiasaannya hanya melibatkan tetamu luar sahaja. Untuk jawapan lebih lanjut mungkin Bahagian Korporat di Cawangan/Negeri masing2 lebih arif.
7,530 points 9 14 27
3 votes
Setiap Pejabat JKR dikehendaki merancang dan memohon peruntukan bagi sebarang kos untuk mesyuarat/bengkel yang akan diadakan sepanjang tahun. Jika peruntukan untuk mesyuarat dalaman tersebut telah diluluskan, tempahan makanan boleh dibuat.
1,620 points 3 7 14
2 votes

Ini surat dari KKR...untuk JKR Ibu Pejabat. Harap dapat membantu...

310 points 1 8
edited by
...