search
Log In
14 votes
35 views
Bagaimanakah kaedah/amalan yang terbaik di tapak bina perlu ada bagi memastikan pembinaan menepati /mengikut lukisan pembinaan yang disediakan?
in Structure 340 points 3 3 6

1 Answer

3 votes
Pada pendapat saya, lukisan pembinaan yang dikeluarkan perlulah mudah difahami dan cukup maklumat perincian yang diberi di dalam lukisan tersebut.

Selain itu juga, pegawai tapak bina perlulah memahami terlebih dahulu semua lukisan pembinaan tersebut sebelum ianya dibina di tapak. Perancangan jadual kerja yang telah diluluskan oleh S.O atau P.D perlulah digunakan bagi memastikan kerja-kerja yang bakal dilaksanakan mengikut kehendak spesifikasi dan prosedur yang telah ditetapkan.

Sekiranya, maklumat tidak jelas di dalam lukisan pembinaan, dicadangkan merujuk semula kepada pejabat perekabentuk tersebut.

Wallahu'alam.
17,700 points 15 45 120
...