search
Log In
13 votes
7 views
Setiap pam mempunyai pump curve yang unik dan memberikan kecekapan maksima yang tertentu (unik). Seringkali pembekal menyatakan bahawa impeller suatu pam boleh tukar kepada beberapa saiz bagi pam model yang sama. Apakah pump curve dari model yang sama boleh dirujuk jika saiz impeller di tukar ?
in Technical & Contract Admin 220 points 1 1 2

Please log in or register to answer this question.

...