search
Log In
12 votes
59 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
in BIM 680 points 4 5 8

2 Answers

3 votes
Saya difahamkan semua projek PAP semuanya akan dimodelkan secara BIM tetapi secara berperingkat. Penyelaras BIM-PAP adalah Cawangan Arkitek (En. Aidzil) dan Unit BIM memberi khidmat nasihat teknikal dalam pelaksanaan BIM-PAP tersebut.
17,700 points 15 45 120
4 votes
Setakat ini sudah ada 33 reka bentuk BIM-PAP telah dan sedang dilaksanakan oleh Cawangan Arkitek.
33,150 points 15 51 137
...