search
Log In
13 votes
24 views

Harus dan wajarkah seksyen Jalan Persekutuan yang terlibat dengan projek menaiktaraf jalan digazet keluar sepenuhnya buat seketika dari tanggungjawab Pihak Kerja Raya terutama bagi isu-isu yang terkandung dalam klausa-klausa Akta 333 dimana penglibatan kuasanya adalah terkandung dalam  AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (Akta 333) dan pengurusan kerja penyenggaraan jalan oleh konsesi mengikut kontrak sehingga siap dan penyerahan sepenuhnya projek menaiktaraf tersebut dilaksanakan? (Kerana kebiasaannya tempuh projek menaik taraf jalan adalah dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun)

in Fixed Asset (Tak Alih) 38,910 points

1 Answer

3 votes

Setahu saya, Jalan Persekutuan yang terlibat dengan projek menaiktaraf jalan TIDAK AKAN digazet keluar sepenuhnya buat seketika dari tanggungjawab Pihak Kerja Raya.

Ini kerana, saya dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan yang terlibat di dalam kawasan / sempadan kerja-kerja menaiktaraf jalan tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor yang dilantik sehingga penyerahan projek siap kelak.

Walaubagaimanapun, harus merujuk dokumen kontrak yang berkaitan samada item bagi kerja-kerja penyelenggaraan tersebut telah dimasukkan ke dalam kontrak berkaitan atau tidak. 

Harus memohon Cawangan berkaitan untuk berikan pengesahan.

230 points
0
Isu ini penting kerana ia terlibat dengan sebahagian klausa-klausa yang terkandung dalam Akta Jalan 333.
...