search
Log In
9 votes
43 views
Apakah cara untuk memohon pengecualian bagi pelaksanaan BIM?
in BIM 370 points

1 Answer

4 votes
 
Best answer
Permohonan pengecualian BIM bolehlah dibuat secara bertulis kepada KPKR. Sehingga kini penentuan pelaksanaan BIM cadangan ditentukan oleh HOPT dan tiada sebarang pekeliling penentuan kriteria projek dalam pelaksanaan BIM.
4,930 points
selected by
...