search
Log In
12 votes
41 views
Mengapa setiap tahun kursus/ latihan yang ditawarkan kepada kakitangan gunasama di JKR semakin berkurangan? Alasan yang sering dikemukakan adalah kekangan peruntukkan. Betul atau tidak? Mengapa?
in Helpdesk 260 points

1 Answer

1 vote

Untuk memenuhi 5 hari latihan, beberapa platform latihan boleh dibuat.

  1. Pegawai boleh memohon menerusi sistem latihan (Create)
  2. Pegawai boleh memohon kursus di INTAN.
  3. Pegawai melayari sistem EPSA yang perlu dibuat secara di dalam talian.
  4. Perkongsian/seminar antara unit dan cawangan yang dibuat secara dalaman

Terima kasih

18,150 points
...