search
Log In
12 votes
74 views
Apakah langkah-langkah pihak atasan bagi menangani masalah kakitangan sokongan yang berkhidmat di sesuatu tempat terlalu lama (berakar)?
in Human Resource Management 250 points
1
Isu mcm ni kat negeri dan daerah banyak berlaku. Patut rotation job perlu juga dilaksanakan. Kalau dah Berakar umbi tu momentum kerja semakin berkurang. Perlukan suasana baru...barulah semangat kerja
1
Saya amat tertarik dengan persoalan ini. Mohon mereka yang berkenaan membuat prncerahan bagi pertanyaan tersebut. Saya amat bersetuju agar penempatan kakitangan sokongan yang telah berakar dikaji semula penempatannya.

1 Answer

3 votes

Pada pandangan saya, tidak menjadi satu masalah sekiranya kakitangan sokongan berkhidmat melebihi 10 tahun ke atas di suatu tempat yang sama asalkan menjalankan tugas dengan baik dan sentiasa membantu organisasi dalam mencapai sasaran piagam pelanggan jabatan.

Jika pegawai berkenaan memegang jawatan sensitif seperti melibatkan pengurusan kewangan jabatan dan perolehan kerajaan seharusnya dilaksanakan job rotation mengikut kehendak Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004.

Sekiranya pegawai "berakar" tersebut mempunyai masalah disiplin seharusnya Pihak Pengurusan mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai berkenaan dengan segera.

16,620 points
edited by
...