search
Log In
6 votes
12 views
Selama ini, pensijilan QMS ISO9001:2015 (sistem pengurusan kualiti projek & senggaraan) adalah berasingnan untuk JKR Negeri dan JKR Wilayah Persekutuan di mana pejabat-pejabat tersebut akan diaudit oleh SIIRM setiap tahun (2 tahun pematuhan, 1 tahun pensijilan semula). Adalah diingatkan bahawa pengauditan ini bukan percuma dan ia dikenakan bayaran oleh SIIRM (bukannya murah). Apakah pandangan sekiranya pensijilan QMS ini dipusatkan bawah 1 pensijilan atas JKR Malaysia seperti pensijilan untuk SPAS, SPKKP?
in Helpdesk 620 points
0
Setuju, sebagai salah satu langkah2 penjimatan..

pool of internal auditors pun boleh dikongsi antara HQ dan negeri2

Please log in or register to answer this question.

...