search
Log In
Testing new Portal JCoP Cafe from 19th - 23rd June 2019
12 votes
54 views
Apakah syarat kelayakan berdaftar sebagai perunding TIA?

Adakah terdapat senarai untuk perunding berdaftar tersebut dan dimanakah boleh didapati senarai tersebut?
in Quality Management 1,510 points

1 Answer

5 votes

merujuk kepada TIA guidlines, 

1,140 points
terima kasih tuan :) sangat membantu.
...