search
Log In
6 votes
61 views
in Human Resource Management 550 points 3 4 12

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Untuk makluman, beberapa orang Penolong Jurutera Awam JA29 (yang sudah memperolehi ijazah serjana muda dalam bidang kejuruteraan, dan mendaftar sebagai seorang jurutera di BEM) telah diiktiraf sebagai Jurutera Professional di dalam JKR ini. Apa yang penting adalah skop tugasan yang dilaksana oleh seseorang dan bukannya kepada jawatan. Sekiranya PJA ini melaksanakan tugasan persis sebagai seorang jurutera dan skop tugasan ini disahkan oleh seorang jurutera professional, maka PJA ini boleh memohon untuk mendaparkan taraf PE.
45,490 points 22 91 219
selected by
...