+4 votes
39 views
in Stakeholder Management (PM) by (160 points)
Terdapat arahan pada tahun 2017 yang menekankan bahawa semua projek di bawah seliaan JKR yang mempunyai sistem pembetungan, sama ada individu atau ssts, perlu berdaftar dengan IWK dan SPAN.

1 Answer

+4 votes
by (1.9k points)

Semua projek-projek pembangunan yang bersambung dengan jaringan pembetung awam atau generate PE hendaklah berdaftar dengan IWK. Tuan boleh rujuk  Akta Water Service Industry Act 2006. Dalam hal ini, IWK dipantau oleh SPAN mematuhi bagi pematuhan klausa-klausa dalam akta tersebut.

1.8k questions

2.9k answers

1.2k comments

4.7k users

...