+5 votes
31 views
in Risk Management by (970 points)
Dalam pelaksanaan projek perlu ada komitmen dari semua pihak..dari client, kontraktor sampai la ke stakeholder.. sekiranya komitmen itu hanya di pihak client, rasanya takkan ke mana.. oleh itu boleh kita bincangkan apa strategi yang digunakan oleh sahabat2 semua sekiranya projek mengalami kelewatan?

1 Answer

+3 votes
by (36.2k points)

Sekadar memberi pandangan.....

  • Kita perlu tahu dan kaji dengan telitinya punca kejadian kelewatan itu.
  • Berapa lamakah tempoh kelewatan projek itu?
  • Adakah tempoh kelewatan berada di tahap yang kritikal?
  • Pernahkah perancangan dan program penyelesaian diadakan?
  • Pernahkah projek tersebut diberi EOT?
  • Atas sebab apa EOT itu diberi?
  • Pernahkah pihak HOPT mengeluarkan surat peringatan?

Sesudah isu-isu tersebut dikaji teliti baru pihak HOPT boleh rancangkan strategi yang bersesuian dengan persetujuan dari kalangan semua pihak yang berkaitan. Kita harus ingat setiap keputusan yang dibuat besar mungkin akan ada risiko dan kebarangkalian kegagalannya, maka adalah wajar AJK tersebut membuat semak rujuak terhadap projek lalu yang punyai jenis skop kerja pembinaan yang sama dan kaedah penyelesaian yang serupa sebagai asas perbandingan.

...