search
Log In
5 votes
93 views
in Geotechnical 330 points 3 6

4 Answers

2 votes
Boleh saya tahu.. Apakah tujuan menginventori cerucuk?
2,210 points 3 18 37
1
Tujuan menginventori maklumat cerucuk (jenis, kedalaman, saiz dan kapasiti) secara digital agar data cerucuk dan data lubang gerek (borehole) dapat diintegrasi dan dianalisa bersama selain boleh menghasilkan peta 3D bawah tanah berasaskan parameter geoteknik.
4 votes

Satu cadangan yang agar bagus....sebab data-data tersebut boelh digunarujuk untuk tujuan:-

  • Preliminary estimate untuk projek berhampiran.
  • Menjadi rujukan untuk kedalaman tanah keras dan soil strata bagi project berhampiran.
  • Menjadi rujukan ketika berlaku kejadian pemendapan yang mendadak atau tilting.
  • Menjadi rujukan kesesuian jenis cerucuk untuk projek berhampiran.
  • Menjadi rujukan perbandingan harga untuk projek baru.

Namun pihak atasan perlu kaji siapakah custodian yang sepatutnya menyimpan data tersebut. Disamping itu cara dan sistem yang disyorkan dalam tadbir urus data tersebut serta cara penggunaannya juga perlu disemak teliti.

43,480 points 103 180 306
5 votes
Pada masa kini, kedudukan cerucuk yang telah ditanam adalah termasuk di dalam lukisan terbina (As Built). Namun, data kedalaman cerucuk tersebut tidak dinyatakan di dalam lukisan tersebut dan hanya didapati di dalam rekod penanaman cerucuk. Satu cadangan yang baik agar data ini dapat disimpan sebagai data inventori. Pada pandangan saya CSFB adalah merupakan cawangan yang perlu diberi tanggungjawab ini dan dibantu oleh CKG.

Pada masa kini, pihak Forensik menghadapi kesukaran utk mendapatkan maklumat cerucuk apabila berlaku masalah pada sesuatu bangunan.
45,490 points 22 91 219
1
Pada pandangan saya panjang setiap cerucuk ikut kedudukan itu harus diisikan dalam satu jadual mengikut jenis pembinaan masing-masing dan diserahkan dalam lukisan "as built" untuk tujuan rujukan. Untuk makluman tuan JKR ada perkeliling khas untuk projek jalan, ia itu Perkeliling KPKR 8/2009 dimana serahan itu merupakan satu tindakan wajib untuk memboleh penerimaan asset pembinaan itu secara sah.
2 votes
Adalah dicadangkan Unit BIM atau Cawangan Berkaitan atau HOPT.
720 points 9
...