search
Log In
7 votes
34 views
in Geotechnical 320 points
0
Keperluan ini terdapat di dalam manual permohonan KM KPKT dan pihak JMG bertegas data ini perlu disediakan oleh orang yang bertauliah.

1 Answer

4 votes
Penghasilan Laporan Pemetaan Geologi Teren (Geology Terrain Mapping) adalah di luar bidang kepakaran JKR.

Walaubagaimanapun, CKG atau mana-mana pejabat JKR boleh melantik pihak ketiga untuk melaksanakan Pemetaan Geologi Teren melalui perolehan menggunakan Jadual Kadar Harga Kerja-kerja Penyiasatan Tapak 2018 (JKH SI 2018) yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Malaysia melalui surat rujukan S/K.KEW/PK/MOF/D/29 bertarikh 26 November 2018.
620 points
0

Terima kasih Tn atas perkongsian bermanfaat yes

...